Na víceletá gymnázia se letos hlásilo přes 23 tisíc žáků. Rodiče často ve velkých městech chtějí své dítě umístit na víceleté gymnázium s předpokladem, že pro rozvoj dítěte je to lepší, než aby zůstalo na základní škole. Studie CLoSE ale ukazují, že gymnázia nezlepšují žáky v matematice ani jazykových dovednostech (pravopis, gramatika) více než základní školy. Kompletní podklad najdete ZDE.

První data, která potvrzují pochybnosti o víceletých gymnáziích, přinesla studie CLoSE v roce 2018. Studie zkoumala vzdělávací posun neboli přidanou hodnotu. Nešlo tedy o to, jaké výsledky žáci měli, ale o jejich vzdělávací posun mezi šestou (primou) a devátou třídou (kvartou). Testováno bylo 5000 žáků v prvním a posledním ročníku nižšího sekundárního vzdělávání.
Z výsledků studie vyplynulo, že gymnázia nezlepšují žáky v matematice ani jazykových dovednostech (pravopis, gramatika) více než základní školy. Přidaná hodnota gymnázií se projevila pouze na čtenářské gramotnosti.

Po opětovném přepočítání ve studii zveřejněné v roce 2022 se rozdíly ve vzdělávacím posunu žáků z gymnázií oproti deváťákům ještě zmenšily. Závěr zkoumání tedy tvrdí, že matematika, čtení, český jazyk a kompetence k učení nejsou na gymnáziích rozvíjeny výrazně lépe než na běžných školách. Nejblíže k hranici statistické významnosti se přiblížila hodnota kompetence k učení  (získávání, analyzování, organizace a porozumění novým znalostem), ale pořád se nejedná o oblast, ve které by studie potvrdila přidanou hodnotu víceletých gymnázií. Závěry studie CLoSE ukazují, že gymnázium není zárukou vyšší kvality vzdělání oproti základní škole. Oba typy škol jsou závislé na dobrém vedení, učitelích a mnoha dalších faktorech. Lepší socioekonomický status žáků na gymnáziích tyto kvality nezlepšuje.

Kompletní podklad najdete ZDE

Váš komentář