V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021 – 2027, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jsme právě vyhlásili dvě výzvy na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Pro příjemce máme připraveno přes jednu miliardu korun.

„Peníze jsou určené na pořízení budov a vybavení, výstavbu nových budov a na stavební úpravy. Tím zlepšíme podmínky pro poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb. Výzvou podpoříme i zkvalitnění materiálně technické základny nových a stávajících sociálních služeb,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

14. výzva – IROP je určena pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů a je v ní připraveno přes 900 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 15. výzva – IROP je pro projekty na území přechodových regionů s částkou přes 300 mil. korun.

Sociální výzvy podporují infrastrukturu vybraných sociálních služeb. V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určený pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. 

Na výše uvedené výzvy IROP budou navazovat další dvě pro integrované územní investice (ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Zaměřeny budou na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Výzva ITI cílí na žadatele jak z kategorie méně rozvinutých regionů, tak z kategorie přechodových regionů. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 937 mil. Kč z EFRR a pro žadatele z přechodových regionů 629 mil. Kč.  Další připravovanou výzvou je 49. výzva pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) s částkou 1 036 mil. Kč. Vyhlášení výzev pro integrované nástroje je plánováno na říjen 2022.

Váš komentář