Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly 46 typů USB nabíječek pro mobilní zařízení mobilní telefony a nedostatky zjistila u 33 typů výrobků. U 3 typů objevila vážné technické závady a přikročila ke stažení nebezpečných nabíječek z trhu.

Česká obchodní inspekce se zúčastnila mezinárodní kontrolní akce zaměřené na US nabíječky, nabíječky pro notebooky a tablety a univerzální nabíječky dobíjecích baterií. Cílem byla kontrola dodržování nařízení a směrnic EU, včetně předpisů a norem české legislativy.

Česká obchodní inspekce provedla na tuzemském trhu 39 kontrol (z toho 35 kontrol u distributorů, 3 kontroly u výrobce a 1 kontrola u dovozce), u kterých odebrala celkem 46 typů výrobků. Nedostatky zjistila u 33 typů výrobků. Převážně se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci jako například návod k použití a bezpečnostní informace (6 případů) nebo nedostatky povinného značení jako například chybějící kontaktní údaje výrobce popřípadě dovozce (20 případů) nebo nebyl označen údaj umožňující identifikaci výrobku (1 případ).

V rámci této kontrolní akce ČOI odebrala 14 typů nabíječek pro odborné testování. Zkušebním technickým pracovištěm bylo zjištěno, že 11 typů je nevyhovující po stránce technické. U těchto výrobků bylo provedeno zpracování analýzy rizik. V 1 případě bylo stanoveno vážné riziko, ve 2 případech vysoké riziko. Tyto nabíječky byly nahlášeny do systému nebezpečných výrobků databáze RAPEX: · https://www.coi.cz/coi-varuje-pred-nabijeckou-swissten-clt304-hrozi-vysoke-riziko-urazu-elektrickym-proudem/ · https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-nebezpecnou-nabijecku/ · https://www.coi.cz/coi-zakazala-na-trhu-nebezpecnou-cestovni-nabijecku/.

Česká obchodní inspekce za zjištěné nedostatky uložila zatím 8 pokut v celkové hodnotě 31 000 Kč, další správní řízení ještě nebyla pravomocně ukončena (tedy nebylo ještě pravomocně rozhodnuto o výši pokuty).

Výsledky kontrolní akce zaměřené na USB nabíječky pro mobilní zařízení potvrzují, že se u většiny kontrolovaných výrobků vyskytují nedostatky jak technického tak administrativního charakteru. Česká obchodní inspekce bude v kontrolách důsledně pokračovat i v další období tak, aby bylo zamezeno používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele.

Váš komentář