Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci zaměřenou na bazary a zastavárny. U obchodníků ověřovala dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a dalších právních předpisů. Celkem provedla 122 kontrol a porušení zákonů shledala u 56,5 % kontrolovaných subjektů.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje plnění povinností, které vyplývají provozovatelům bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

ČOI uskutečnila v minulém roce 122 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 69 případech. Tři kontroly provedla ve spolupráci s ministerstvem kultury a jednu kontrolu s živnostenským úřadem.

 

Kontroly
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 14 11 78,6%
Jihočeský a Vysočina 19 4 21,1%
Plzeňský a Karlovarský 23 21 91,3%
Ústecký a Liberecký 17 5 29,4%
Královéhradecký a Pardubický 15 5 33,3%
Jihomoravský a Zlínský 8 1 12,6%
Olomoucký a Moravskoslezský 26 22 84,7%
Celkem 122 69 56,6%

 

Zjištěné nedostatky

Porušení ustanovení § 7 zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bylo zjištěno ve 28 případech, kdy prodávající porušili povinnost identifikovat klienta.

Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo nejčastěji zjištěno v těchto případech:

  • ve 20 případech prodávající nevyznačili na dokladu o zakoupení výrobku informaci o tom, že se jedná o výrobek použitý nebo výrobek s vadou (§ 16 odst. 3)
  • v 19 případech obchodníci neinformovali spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit ( 13)
  • v 16 případech prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12)
  • v 16 případech prodávající neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR (§ 14 odst. 1)

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 58 pokut v celkové hodnotě 90 500 Kč.

 

Váš komentář