upload289Firma Hřiště hrou, s.r.o. dokončila instalaci herního lanového prvku na dětském hřišti za kostelem. V následujících dnech bude ještě provedena pracovníky města úprava povrchu, tak aby bylo možné prvek bezpečně používat.

Herní prvek byl pořízen za podpory Jihomoravského kraje.