Jak správně velet, řídit zásahy a vést vojáky v boji se učili ženisté v rámci Junior Command and Leadership Course (JCLS). Měsíční kurz, ve kterém se komunikovalo pouze v angličtině, se v posádce Bechyně konal vůbec poprvé.

Kurz organizuje a řídí Britský vojenský poradní a výcvikový tým (British Military Advisory and Training Team – BMATT) při Velitelství výcviku-vojenské akademii ve Vyškově, kde se obvykle koná. „V zahraniční operaci jsem se dozvěděl, že je možné pozvat BMATT i k nám do posádky, což se podařilo,“ řekl velitel 2. roty bojové ženijní podpory 151. ženijního praporu kapitán Zdeněk Barimov. Zároveň dodal, že příprava je určená především pro nižší velitelský sbor.

Základním konceptem je naučit vojáky, jak lidi vést a jak lidem velet. „Je to ale i o tom, být jim vzorem,“ doplnil vedoucí praporčík 2. roty bojové ženijní podpory 151. ženijního praporu nadrotmistr Jan Harazin. V prvním týdnu se nižší důstojníci seznamovali s teoretickými principy, jak má velitel fungovat a vést např. útok nebo obranu. V následujících třech týdnech získané poznatky převáděli do praxe. Pro účastníky to znamenalo, že se v pozici velitele neustále střídali, museli reagovat na různé náměty a rychle se rozhodovat, jak situaci vyřešit a předat potřebné pokyny.

Dobrým velitelem i přes únavu

Právě praxe byla náročná i po fyzické stránce. „Zorganizovali jsme jim např. soutěž průzkumných hlídek. Desetikilometrovou trasu museli zvládnout v co nejkratším čase, navíc na stanovištích plnili různé úkoly, a to všechno s plnou výbavou, tedy s cca 30 kg zátěží,“ upřesnil náročnost JCLC kapitán Barimov a dodal, že velkou zkouškou byly i noci strávené venku v mínus 10°C.

„Naše kurzy jsou koncipované tak, aby se vojáci naučili pracovat v určitém diskomfortu. Člověk vždycky funguje trochu jinak, když trpí spánkovou deprivací a je fyzicky hodně unavený,“ vysvětlil hlavní instruktor kurzu praporčík John Gillum.

Jazykovou bariéru překonali 

Velkou výzvou byla i cizojazyčná komunikace, vše totiž probíhalo v angličtině. To potvrzují i samotní účastníci kurzu. „Nikdy tady nevíte dopředu, co vás čeká, je tedy zásadní, aby člověk všemu správně porozuměl. Navíc úkoly dostáváte nepřetržitě a nemáte šanci se na cokoliv připravit nebo si to v klidu rozmyslet,“ popsal svoje pocity z přípravy rotmistr Vojtěch Sychra ze ženijní speciální roty 151. ženijního praporu. „Nicméně za chvíli jsme si zvykli a komunikace v angličtině už pro nás byla hračka, doslova Piece of cake,“ smál se rotmistr Sychra a kurz i přes náročné podmínky pochvaloval: „Poslední roky jsme kvůli výpomoci s onemocněním COVID 19 neměli šanci se našemu výcviku naplno věnovat. Jsem rád, že jsem opět venku na cvičení, navíc v rukou profíků z BMATT.“

Kurz velení a řízení pro nižší důstojníky je podle britských instruktorů z Vyškova nejlepší před odjezdem do zahraniční operace. „Tuto přípravu organizujeme prakticky po celém světě. Máme bohaté zkušenosti, které chceme předat dál. Pokaždé vyžadujeme velké nasazení a disciplínu, a to jsme v Bechyni viděli,“ ohodnotil ženisty na závěr kurzu hlavní instruktor Gillum.

Váš komentář