Vědci z excelentního týmu EVA Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze zaznamenali unikátní a dosud nepozorované chování u prasat divokých, které svědčí nejen o jejich výjimečných kognitivních schopnostech, ale i prosociálních tendencích.
Událost byla zaznamenána na sekvenci fotografií pomocí fotopasti umístěné před odchytovým zařízením, které slouží k odchytu a následnému telemetrickému výzkumu prasat divokých. Fotopast zachytila situaci, kdy dospělá bachyně manipulovala kládou zajišťující dveře odchytového zařízení a osvobodila tak prasata, která tam byla uvězněná.

„Toto chování se označuje, volně přeloženo, jako záchranné chování. Je to situace, kdy jedinec pomůže jinému jedinci, který se nachází v nebezpečné nebo stresující situaci, čímž sám velmi riskuje. Jedná se tak o extrémní projev prosociálního chování nebo altruismu,“ říká Michaela Másílková, která záchranné chování identifikovala. „Záchranné chování se dá jen obtížně studovat a bylo pozorováno jen u několika málo druhů zvířat, jako jsou například primáti nebo kytovci, ale dosud ne u prasat,“ dodává Hynek Burda, spoluautor studie. „Celá situace byla velmi rychlá a chování bachyně přesné a komplexní, jinak řečeno bachyně velmi dobře věděla, co dělat, aby past otevřela. Je to jeden z mnoha případů, který dokládá inteligenci a kognitivní schopnosti prasat. Existují navíc náznaky, že toto chování mohlo být motivováno empatií, tj. schopností vcítění se do druhého. Empatie byla prokázána u prasat domácích, ale pokud by skutečně záchranné chování bylo motivováno empatií, jednalo by se o první doklad empatie u prasat divokých,“ objasňuje význam pozorování Michaela Másílková.

Váš komentář