Jeskyně Na Turoldu
Přírodní rezervace Turold. Akce probíhá každé pondělí o prázdninách od 19:00 do 21:00 hod. 
Tel.: 519 321 718. www.caves.cz