Přestože svatý Martin na bílém koni do Valtic letos opět nepřijel, nezabránilo to místním
užít si slavnostní přípitek na jeho počest. Tato tradice tu má totiž své pevné místo a osvědčený program, který letos doprovodila cimbálová muzika Dur.

Váš komentář