Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách bezpečnosti hraček i ve 3. čtvrtletí roku 2022. Celkem zkontrolovala 417 modelů hraček a u 174 modelů zjistila nedostatky. V tomto období vyhodnotila jako pro spotřebitele nebezpečných 15 hraček. Tyto výrobky byly nahlášeny do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate, o kterých ČOI informuje a zveřejňuje na www.coi.cz. Za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uložila celkem 61 pokut za 1 158 000 korun.

Česká obchodní inspekce uskutečnila ve 3. čtvrtletí roku 2022 kontroly zaměřené na bezpečnost hraček (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky). Celkem provedla 138 kontrol (u 4 dovozců do EU a u 134 distributorů) hraček určených pro děti ve věku do 14 let, u kterých zkontrolovala 417 modelů hraček. U 174 modelů zjistila nedostatky.

Inspektoři ČOI kontrolovali u hraček značení, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele – zda je vysledovatelný původ hraček (jsou dostupné informace o výrobci či dovozci) a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení. U některých hraček došlo ke kumulaci několika níže uvedených administrativních závad:

  • 110 nedostatků při identifikaci výrobce hračky
  • 88 nedostatků v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)
  • 73 nedostatků v identifikaci dovozce
  • 40 nedostatků v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)
  • 40 nedostatků v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

Za porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, uložila ČOI celkem 61 pokut za 1 158 000 korun.

Na základě zpracování analýzy rizik, zakázala Česká obchodní inspekce v tomto období 15 modelů hraček. Tyto výrobky byly nahlášeny do informačního systému Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Na základě zjištěných opakovaných nedostatků u dětských hraček bude ČOI dále provádět kontrolní činnost a aktivně vyhledávat v tržní síti takové hračky, které by pro děti mohly znamenat riziko zranění či poškození zdraví. Vzhledem ke stále  narůstajícímu prodeji hraček přes internet se zaměří na kontroly dovozců či prodejců, kteří hračky distribuují na e-shopech a ve velkoobchodních tržnicích.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno