Prostory sídla krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně hostily v úterý 3. prosince 2019 tradiční vánoční jarmark. Stejně jako v předchozích ročnících i letos měla akce významný charitativní rozměr. Jarmark zahájil hejtman Bohumil Šimek spolu s ředitelem úřadu Romanem Heinzem.

Na jarmarku bylo možno prostřednictvím jednotlivých stánků podpořit činnost nejen příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, ale i dalších organizací. Nechyběl zde Dobrostánek zaměstnanců krajského úřadu. Dobrostánek společně se sbírkou potravin vyhlášenou odborem sociálních věcí se bude i v letošním roce registrovat jako aktivita krajského úřadu v rámci Giving Tuesday (podrobnosti o jednotlivých aktivitách zde: www.giving-tuesday.cz ). Výtěžek zaměstnanecké sbírky směřuje ve prospěch konkrétní osoby. Jedná se o kolegyni z úřadu a její tříletou dcerku, které přispějí na finančně nákladné rehabilitace.

Díky jarmarku nyní atmosféru blížících se vánočních svátků v prostorách krajského úřadu dokresluje i ručně vyřezávaný betlém od klientů příspěvkové organizace kraje Domov Horizont Kyjov.