Prostějovský klub výsadkových veteránů letos slaví 30 let od svého vzniku, a proto se celkem 308 vojenských výsadkářů z Česka a Slovenska sešlo ve čtvrtek 3. září na místním letišti. Prostějovský klub je vůbec prvním svého druhu a byl inspirací pro další, které následně vznikly. Dvoudenní setkání červených baretů bylo po vojensku zahájeno slavnostním nástupem. Seskoky veteránů, ukázku výcviku výsadkářů a prohlídku vojenské techniky doplnil večer kulturní program a prohlídka města Prostějov.

Slavnostního nástupu na letištní ploše se zúčastnili předseda vlády České republiky Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Generální štáb Armády České republiky reprezentoval brigádní generál Pavel Kolář, ředitel Ředitelství speciálních sil. Přítomné osobně pozdravil také velitel 601. skupiny speciálních sil plukovník gšt. Tomáš Skácel.

Vybraní veteráni převzali od generála Pavla Koláře Čestný odznak AČR za Zásluhy a pamětní minci náčelníka Generálního štábu AČR za vynikající službu u výsadkových a speciálních jednotek a aktivní podporu klubů výsadkových veteránů v České i Slovenské republice. Jedním z vyznamenaných byl i devadesátiletý plukovník Miloslav Juříček, který je stále aktivním členem prostějovského klubu výsadkářů.

„Úcta k předchůdcům nám pomáhá udržovat a sdílet hodnoty, na kterých stojí nejen armáda, ale i samotná společnost. Vyplácí se naslouchat zkušenějším. Je na místě vám všem vyjádřit vděčnost a poděkování za předání vašich životních zkušeností,“ vyjádřil uznání přítomným generál Kolář.

Předseda vlády Andrej Babiš poděkoval přítomným veteránům za jejich službu vlasti, odvahu, odhodlání a nasazení.

Po oficialitách slavnostního nástupu se celkem 24 příslušníků klubu vojenských výsadkářů, včetně pěti žen, zúčastnilo hromadného seskoku. Nestaršímu účastníkovi tandemového seskoku bylo 90 let. Všichni přítomní si pak mohli prohlédnout současnou vojenskou techniku a výzbroj Armády České republiky anebo exhibici výcviku výsadkářů.

„Naše očekávání byla na začátku rozpačitá. Nevěděli jsme, jak to bude s hygienickými opatřeními. Zda všichni dorazí podle plánu. Ať už kolegové ze Slovenska anebo čestní hosté. Ale akce se povedla. Byl to pro nás všechny jedinečný zážitek,“ komentoval celodenní akci předseda Klubu vojenských výsadkářů Prostějov plukovník v.v. František Stavný.

Klub výsadkových veteránů Prostějov vznikl jako vůbec první klub a postupně se stal centrálním a koordinujícím celkem pro další vznikající kluby a skupiny výsadkových veteránů po celé České republice. Byl inspirací také pro vznik slovenských klubů výsadkových veteránů. Hlavním principem klubu je upevňovat vzájemné́ kamarádství, přátelství a spolupráci výsadkových veteránů a také podporovat tradice výsadkového vojska.

Program dvoudenního setkání veteránů výsadkových jednotek končí v pátek.