Téměř polovina plastových výrobků do domácnosti a na zahradu (1) obsahuje některou z látek, která je známá svými riziky pro zdraví a životní prostředí (2). Jedná se o látky, které negativně ovlivňují hormonální systém a které se mohou z výrobků uvolňovat. Z prostředí se jen obtížně odbourávají a naopak se hromadí v lidském těle. Relativně nízké hladiny problematických příměsí ve výrobcích z průzkumu Arniky bohužel nic dobrého nevěstí. Naopak, výsledky poukazují na znečištění celé výroby plastů problematickými látkami.

Přítomnost toxických chlorovaných parafínů, které se používají jako změkčovadla nebo zpomalovače hoření v plastovém materiálu PVC, byla potvrzena v 1 z 5 testovaných výrobků – v plastové rukojeti vysunovací vidličky na opékání buřtů. Chlorované parafiny s krátkým řetězcem byly ve výrobku naměřeny v koncentraci zhruba 100x nižší, než udává limit daný Nařízením EU 2019/1021 o perzistentních organických látkách. „Přesto není důvod k radosti. Naše předchozí průzkumy (3) ukazují, že pokud bychom sáhli po jiném plastovém výrobku na evropském trhu, snadno bychom našli výrazně vyšší koncentrace rizikových parafínů. Odborná ani laická veřejnost nemá šanci výrobky s obsahem a bez obsahu problematických aditiv od sebe rozlišit,“ vysvětluje výsledky autorka průzkumu Mgr. Jitka Straková z Arniky.

Alespoň jeden z UV stabilizátorů byl nalezen v 6 z 10 testovaných výrobků z plastu. Arnika UV stabilizátory objevila v malém zahradním náčiní, plastovém květináči, postřikovači květin, nádržce na chemii do bazénu, ale i v kelímku do koupelny nebo v dětském plastovém nádobí. UV stabilizátory výrobci plastu využívají pro zajištění jeho větší odolnosti vůči působení světla – výrobek se na světle například nezvrásní. Přestože se jedná o látky negativně působící na lidský hormonální systém, neboť negativně ovlivňují prenatální vývoj dětí, jejich přítomnost ve výrobcích není k dnešnímu dni nijak regulována. „Relativně nízké koncentrace UV stabilizátorů v našich výrobcích ukazují na zdánlivě pozitivní trend. Jiné výrobky na evropském trhu, se kterými se český spotřebitel snadno setká, jsou ale použitím UV stabilizátorů zatíženy výrazně více. Naše výsledky bohužel nasvědčují skutečnosti, že UV stabilizátory je znečištěna celá výroba plastů,“ komentuje výsledky Straková.

Teleskopická vidlička na grilování s PVC rukojetí Malé zahradnické nářadí s obsahem UV stabilizátorů   

Fakt, že obě skupiny látek přetrvávají v životním prostředí a nerozkládají se, a navíc mohou ovlivňovat funkci hormonů v lidském těle a zdravý vývoj jedince i ve velmi nízkých koncentracích, vedl vědeckou obec endokrinologů k závěrům volajícím po urychleném omezení použití těchto toxických aditiv. Tyto závěry publikuje kniha Plasty, endokrinní disruptory a zdraví  vydaná mezinárodní Endokrinologickou společností a sítí nevládních organizací IPEN (International Pollutants Elimination Network), jejíž český překlad dnes Arnika vydává.

Arnika na výsledcích ilustruje, že je třeba eliminovat toxické chemikálie používané při výrobě plastů. A výrobci chemických látek a plastů musejí podléhat daleko přísnějším omezením včetně finanční odpovědnosti za následky znečištění plasty a v nich přítomnými aditivy. „Evropská legislativa však postupuje příliš pomalu a není schopna v rámci stávající chemické legislativy tyto nebezpečné látky urychleně zakázat,“ vysvětluje vedoucí spotřebitelských kampaní v Arnice Karolína Brabcová. „Prodejci i spotřebitelé jsou citliví na tato zjištění. Oba výrobky s vyšším množstvím naměřených látek nechal prodejce po sdělení výsledků analýz okamžitě stáhnout z oběhu,“ dodává Brabcová.

Pro více informací prosím kontaktujte autorku studie Jitku Strakovou (jitka.strakova@arnika.org, +420 777 266 386) nebo Karolína Brabcovou (karolina.brabcovaA@arnika.org, +420 731 321 737).

Poznámky a přílohy:

(1) V průběhu roku 2022 bylo v několika českých obchodech zakoupeno 15 plastových výrobků do domácnosti, na zahradu a dětské plastové nádobí. Pět předmětů bylo testováno na přítomnost chlorovaných parafínů a deset předmětů na přítomnost UV stabilizátorů. Jedná se o dvě skupiny chemických látek, které jsou častou příměsí plastů. Analýzy proběhly v certifikované laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Studie ke stažení TADY

Koncentrace problematických látek ve vzorcích (< pod úrovní kvantifikovatelnosti)

chlorované parafiny tabulka
UV stabilizatory tabulka

(2) Obě skupiny zkoumaných látek – chlorované parafíny a UV stabilizátory, jsou známy pro svůj negativní vliv na hormonální systém a evropská chemická legislativa některé z nich považuje za látky vzbuzující mimořádné obavy (z angl. Substances of Very High Concern, SVHC).  Chlorované parafíny nalezené ve vidličce na opékání buřtů jsou navíc látky, které se rozhodla mezinárodní Stockholmská úmluva sprovodit ze světa kvůli jejich vlastnostem – toxicitě, setrvávání v přírodě bez možnosti rozkladu a hromadění se v lidském těle. Podobně jako chlorované parafíny bude UV stabilizátor UV-328 nalezený v malém plastovém zahradním náčiní s nejvyšší pravděpodobností příští rok Stockholmskou úmluvou celosvětově zakázán.

(3) Arnika si již v minulosti podílela na širším průzkumu evropského trhu, který probíhal v roce 2022 ve 13 zemích Evropské Unie. Výsledky tehdejšího průzkumu poukázaly až na tisíckrát vyšší koncentrace chlorovaných parafinů s krátkým a středně dlouhým řetězcem ve výrobcích z umělé hmoty. Jednalo se např. o rukojeť zahradnických nůžek z Maďarska, dětské plážové žabky a zahradní rukavice z Lotyšska či hadice na zalévání z Německa. Ve vodotěsné pásce z Rakouska pak byly naměřeny až 100 000x vyšší koncentrace UV stabilizátorů (0,22% hmotnosti UV-328) než v zahradnickém náčiní z České republiky.

Projekt je financován EU LIFE programem (č. LIFE16 GIE/DE/000738), hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí. Tisková konference prezentuje informace a stanoviska spolku Arnika a nemusí nutně vyjadřovat oficiální postoj Evropské unie, projektu LIFE AskREACH a dalších donorů.

Váš komentář