Přestože má město Velké Pavlovice nižší příjmy  než při sestavování rozpočtu na rok 2020 předpokládalo, může investovat. Pomáhají i našetřené peníze. (Ke konci června činí propad na příjmech města 3,5 mil. Kč.) 

V průmyslové zóně probíhá výstavba komunikace a inženýrských sítí, na hřbitově se pracuje na zajištění statiky vstupní brány a budou se opravovat omítky, v následujícím týdnu bude kompletně vyměněn analogový rozhlas ve městě za digitální a v ul. Padělky bude pracovníky města pokládán nový chodník. 

Probíhá výběrové řízení na realizaci Krajinných prvků II. (výsadba keřů a stromů v extravilánu města) a také se připravuje výběrové řízení na demolici budovy kina, která by měla proběhnou v 11/2020 – 2/2021. 

Dále se zpracovává projektová dokumentace na nové veřejné osvětlení v ulicích Nová, Kpt.Jaroše, Lidická, Kopečky a v ulicích Herbenova, Růžová a Bří Mrštíků. 

Starosta města jedná o odkoupení části vodovodního řadu od ŠSV Velké Pavlovice, a.s., protože bude sloužit i pro obyvatele 19 nemovitostí v ul. Nad Zahrady a bude na něj napojena i myslivna.     

Město Velké Pavlovice * Realizujeme plánované akce

 Město Velké Pavlovice * Realizujeme plánované akce
 Město Velké Pavlovice * Realizujeme plánované akce
 Město Velké Pavlovice * Realizujeme plánované akce
 Město Velké Pavlovice * Realizujeme plánované akce