V evropsky významné lokalitě Na pramenech v těchto dnech probíhá každoroční kosení. Práce provádějí členové ČSOP Vlašim, akce je podpořena z Programu péče o krajinu.

AOPK ČR na lokalitě provádí monitoring obojživelníků, lokalita je sledována v rámci projektu SDO II. Pracovníci AOPK ČR, RP Střední Čechy proto při pracích dne 23.8. seznámili účastníky akce s některými druhy z lokality – vachtou trojlistou, suchopýry, k vidění byly i larvy čolka obecného nebo larvy vážek. Ze získaných údajů vyplývá, že díky péči ochrany přírody se stav lokality zlepšuje.

Váš komentář