Město Hodonín postupně pokračuje v modernizaci školských zařízení. Symbolické ukončení a předání jedné z nejvýznamnějších investic loňského roku se konalo v pondělí 10. února. Rekonstrukce Základní školy U Červených domků trvající od června do prosince 2019 se týkala zateplení některých částí školy, včetně stavebních úprav, nové elektroinstalace i dodávky konektivity a vybavení učeben. To vše v celkové částce necelých 42 milionů korun, z nichž 9,8 mil pokryla dotace z IROP.

Základní škola U Červených domků slouží dětem již od roku 1968. Na tehdy moderním zařízení pavilonového typu se však léta užívání značně podepsala a zásah v podobě modernizace školy a areálu v duchu požadavků dnešní doby byl proto nezbytný.

V první etapě přišlo na řadu zateplení fasád dvou částí budov, kde je v plánu do budoucna pokračovat dalšími etapami. Současně probíhaly stavební úpravy včetně bezbariérových přístupů a nového výtahu. Kompletní výměny se dočkala elektroinstalace a v další zakázce byla zahrnuta dodávka síťových propojení, výpočetní techniky a mobiliáře. Žáci se mohou těšit i na zbrusu nové vybavení učeben fyziky a přírodopisu, včetně nových učebních pomůcek. Významných úprav se dočkal také venkovní areál s novým krytým altánem, chodníky a oplocením. „Byla vybudována velká dřevěná učebna v přírodě i s malým jevištěm, kde budeme mívat vystoupení a další akce. Učebnu plánujeme využívat plnohodnotně při běžné výuce, budou tu stoly, židle i učitelský stůl včetně připojení wi-fi. Díky tomu můžeme učit venku. Dále je tady deset workoutových stanovišť, které budou sloužit žákům školy, sportovních tříd i atletickému klubu,“ sdělil k novinkám ředitel školy Antonín Slezák. 

Starosta města Libor Střecha si pochvaloval zejména spolupráci a bezproblémovou komunikaci s jednotlivými dodavateli v průběhu realizace veřejné zakázky. „U této investiční akce se podařilo na základě výběrových řízení vybrat dodavatele, kteří spolu výborně komunikovali, koordinovali svoje pracovní postupy a byť to bylo časově napjaté, stavba se zvládla na výbornou. Dodavatelským firmám proto patří ještě jednou velký dík,“ uvedl při slavnostním otevření.

Přestože pozornost města se nyní upíná k modernizaci Základní školy Vančurova, která se uskuteční v tomto roce, rekonstrukce ZŠ U Červených domků ještě není zdaleka uzavřena. „Co se týká zatepleníproběhla první etapa a podle finančních prostředků budeme chtít pokračovat. Přemýšlíme i o rekuperaci, aby výměna vzduchu pro žáky v jednotlivých třídách byla dostatečná, ale z investičních akcí bude nejviditelnější právě zateplení pavilonů. Chceme, aby prostředí pro žáky a učitele bylo opravdu odpovídající a myslím, že touto akcí, kterou slavnostně otevíráme, se to opravdu podařilo,“doplnil starosta města na závěr.

Celková částka rekonstrukce dosáhla 41 994 107 Kč. Pro tuto investici se však podařilo získat dotaci z integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 9 828 609,03 Kč. Realizátorem zateplení a stavebních úprav byla firma Hrušecká stavební, s.r.o., dodávku elektroinstalace zajistila společnost Elvorev, s.r.o. a konektivitu zabezpečila firma UNIS COMPUTERS, a.s. Mobiliář dále dodala společnost KDZ spol. s r.o. a pomůcky zajistila firma Profimedia, s.r.o.

Je nutno rovněž podotknout, že první etapa elektroinstalace a konektivity tří pavilonů se uskutečnila již v roce 2018. Tehdejší investice města činila 11 063 000 korun.  

Zdroj: hodonin.eu