„V období leden až červen 2021 bylo v zemích Evropské unie registrováno 356 469 nových osobních bateriových elektrických vozidel. Meziroční nárůst o 201 193 vozidel znamenal +130 %. Nejvíce uvedených vozidel bylo evidováno v Německu, Francii, Itálii, Švédsku a Nizozemí. Prakticky ve všech zemích se meziročně počet uvedených vozidel zvýšil, v České republice bylo letos registrováno 1 262 osobních BEV, meziročně pouze o 8 více, tj. +0,6 %. V uvedeném srovnání tak došlo v Česku k nejnižšímu nárůstu registrací ze všech zemí Evropské unie,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu v. v. i. a dodává: „V letošním roce se v České republice významně zvýšil zájem o plug-in hybridní vozidla, kterých bylo v uvedeném období registrováno 2 187, meziročně o 1 442 více, tj. +194 %. S 389 registracemi byl mezi BEV největší zájem o Škodu ENYAQ, 500 registrací PHEV si pak připsala Škoda Octavia. Interaktivní sestavy k registracím čistých vozidel dle Národního akčního plánu čisté mobility jsou k dispozici na webových stránkách CIVINETu.“ (pozn. https://www.civinet.cz/cista-mobilita/)

TZ: V Česku přibylo nejméně osobních elektromobilů v EU 01Obrázek 1 Meziroční srovnání registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v EU

Registrace nových osobních vozidel v období leden-červen 2021 v zemích EU:

  • 445 900 PHEV vozidel (plug-in hybrid), 8,5% podíl, meziročně +214,0 %
  • 356 469 BEV vozidel (bateriové elektrické), 6,8% podíl, meziročně +129,6 %
  • 27 846 NGV, LPG, E85 vozidel (plynové, ethanolové), 0,5% podíl, meziročně +9,6 %

V průběhu ledna až června 2021 bylo v zemích EU evidováno 5 254 109 nových osobních vozidel, což představovalo meziroční nárůst o 24,2 %. Elektrická a plynová vozidla si v součtu připsala 830 215 registrací, meziročně o 507 521 více, tj. +157 %. Interaktivní grafika k registracím nových osobních vozidel v EU je k dispozici zde: https://www.civinet.cz/paliva-eu.

TZ: V Česku přibylo nejméně osobních elektromobilů v EU 02Obrázek 2 Vývoj registrací nových osobních BEV, NGV, LPG, E85 a PHEV vozidel v Q1 a Q2

V České republice se v letošním roce se na všech registracích podílela BEV 1,1 %, PHEV 2,0 % a NGV+LPG 0,4 %. V součtu se tak uvedená vozidla podílela 3,5 %, v zemích EU činil průměr 15,5 %, České republice v tomto smyslu patřila 18. příčka. Mírně vyšší podíl byl v součtu evidován v Lotyšsku, Estonsku a Maďarsku, naopak nižší podíly byly evidovány v Bulharsku, na Slovensku a v Polsku. Nejvyšší podíl registrací BEV (13,1 %) a PHEV (26,9 %) byl evidován ve Švédsku, naopak nejnižší podíl byl evidován na Kypru.

TZ: V Česku přibylo nejméně osobních elektromobilů v EU 03Obrázek 3 Podíl registrací nových osobních BEV, NGV, LPG, E85 a PHEV vozidel v Q1 a Q2 2021

CIVINET: Čistá mobilita

Síť CIVINET, ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., zveřejňuje na https://www.civinet.cz/cista-mobilita/ informace a aktuální analýzy vozidlového parku a infrastruktury, díky nimž může každý sledovat rozvoj čisté mobility v Česku i v Evropské unii. Informace jsou členěny jak z pohledu EU, detailněji pak v rámci České republiky. Data jsou pravidelně aktualizována Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.

Zdroj vstupních dat: ACEA
Grafy a tabulky: CDV
Odkaz: https://www.civinet.cz/cista-mobilita/

Váš komentář