• Největší zájem je o elektrické skútry.
  • Nejčastěji je lze potkat v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji.
  • Celkem čtvrtina elektromotocyklů v registru je značky HECHT, vloni 42 %.

V České republice bylo k 31. 12. 2021 v Centrálním registru vozidel evidováno 6 499 bateriových elektrických vozidel (BEV) kategorie L. „V loňském roce se v České republice registrovalo přes 22 tisíc nových motocyklů. Honda, Yamaha, CF Moto, BMW, Piaggio, KTM a další patřily nepřekvapivě k těm nejčetněji registrovaným. V registru v roce 2021 bylo registrováno 1 500 BEV kategorie L, z toho 629 ks, tj. 42 % všech registrací připadalo na značku HECHT, s významným odstupem následovaly značky NIU (71), SHANSU (43), KENTOYA (34) a další. Meziročně došlo v tomto segmentu k poklesu o 8,5 %, nicméně v roce 2020 bylo evidováno historicky nejvíce elektromotocyklů (1 639),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

 

TZ: V Česku jezdí 6,5 tisíce elektromotocyklů, vloni jich přibylo 1 500 02

 

V Centrálním registru vozidel bylo evidováno 1 249 255 vozidel kategorie L, v roce 2021 se jejich počet zvýšil o 34 669. Průměrné stáří vozidlového parku uvedené kategorie dosáhlo na konci loňského roku 34 let. „V případě elektrických motocyklů zatím nejsou významně zastoupeny tradiční motocyklové značky, až na 13. místě je s celkovým počtem 92 elektromotocyklů KTM, BMW registrovalo 27 a PIAGGIO 23 ks uvedených vozidel. Z evidence je zřejmé, že zatím převažuje zájem o elektrické skútry, jejich výhodou je jednak finanční dostupnost, ale také nízké provozní náklady a samozřejmě nulové lokální emise. Tato vozidla však mají relativně velkou konkurenci v elektrokolech, jen pro představu, těch se vloni dle dostupných údajů (pozn. elektrokola nepodléhají evidenci v Centrálním registru vozidel) prodalo přes 120 tisíc. Pokud se podíváme do krajů, tak nejvíce registrací elektromotocyklů bylo celkově evidováno v hl. m. Praze (1 420), Středočeském (824) a Moravskoslezském kraji (800). Dominantní značka HECHT pak nejvíce svých elektroskútrů zaregistrovala ve Středočeském (306), Jihomoravském (199) a Moravskoslezském kraji (168). Detaily k registracím nejen elektrických vozidel zveřejňujeme a pravidelně aktualizujeme na nových webových stránkách www.cistadoprava.cz, prostřednictvím interaktivních sestav si lze zobrazit v detailu požadované informace,“ dodává Ing. Lukáš Kadula, který se projektům v oblasti čisté dopravy v CDV dlouhodobě věnuje.

Čistá doprava, nové webové stránky www.cistadoprava.cz

Logo Čistá doprava

Česká republika pokračuje v cíli zvýšit podíl čistých vozidel na českých silnicích prostřednictvím aktualizovaného Národního akčního plánu čisté mobility. Hlavní ambicí našeho webu je poskytnout široké veřejnosti aktuální informace z oblasti čisté dopravy – data k vozidlovému parku, dobíjecí a plnicí infrastruktuře jak v Česku, tak i v zemích Evropské unie. V anketách zjišťujeme postoje veřejnosti k aktuálním tématům. Pro odbornou veřejnost je pak určena sekce projekty. Chcete-li být v obraze, můžete si požádat o zasílání novinek. Budeme také rádi za zpětnou vazbu.

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, SDA
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Fotografie: Hecht
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Váš komentář