K 30. červnu 2022 bylo v České republice registrováno 12 183 osobních bateriových elektrických vozidel (BEV kat. M1), za 6 měsíců letošního roku se jejich počet zvýšil o 27 % (+2 597). Celkem bylo v Centrálním registru vozidel evidováno 20 668 BEV: 7 489 kat. L, 12 183 kat. M1, 129 kat. M3, 803 kat. N1, 1 kat. N2, 6 kat. N3 a 57 BEV zařazených jako ostatní.

Nejregistrovanější bateriová elektrická vozidla dle kategorie a značky:

 • Kategorie L: HECHT (2 028), AKUMOTO (520), TORROT (396)
 • Kategorie M1: ŠKODA (2 722), TESLA (1 600), VOLKSWAGEN (1 547)
 • Kategorie M3: SOR (68), ŠKODA (42), SOLARIS (8)
 • Kategorie N1: ALKE‘ (135), NISSAN (99), RENAULT (95)
 • Kategorie N2: FIAT (1)
 • Kategorie N3: FRAMO (3), VOLVO (2), GAUSSIN (1)

Během uplynulých šesti měsíců bylo v České republice registrováno 2 597 osobních bateriových elektrických vozidel kategorie M1, v meziročním srovnání (leden–červen) se jedná o 88% nárůst registrací, čtvrtinu letošních registrací pak tvořila ojetá vozidla. „Přestože v podílu registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel nepatří Česká republika mezi zeměmi Evropské unie k premiantům, sekundární trh získává na dynamice. Zatímco za celý loňský rok bylo registrováno 733 ojetých elektromobilů, jen v prvních šesti měsících to již bylo 661, přičemž k nejoblíbenějším elektrickým ojetinám patří letos BMW, Tesla a Volkswagen,“ říká k tomu Mgr. Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu a dodává: „Cenová dostupnost ojetých vozidel, spolehlivost a nízké provozní náklady spolu s rozšiřující se veřejnou dobíjecí infrastrukturou mají v tomto ohledu na celkový počet registrací bezesporu pozitivní vliv.“

TZ: V Česku je registrováno 12 183 osobních bateriových elektromobilů 01

Obrázek 1: Vývoj počtu registrovaných osobních bateriových elektrických vozidel kat. M1 v ČR (stav k 30. 6. 2022)

Téměř 40 % osobních elektromobilů je registrováno v hl. m. Praze (4 779 vozidel), následuje Středočeský (2 557) a Jihomoravský kraj (1 135).

Nové osobní elektromobily se v Česku podílejí na všech registracích 2 %, za námi je jen Chorvatsko a Slovensko

„V období leden–červen 2022 bylo v zemích Evropské unie registrováno téměř 460 tisíc nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 29 % více. Podíl registrací nových BEV se postupně zvyšuje, zatímco v 1. pol. 2020 se tato vozidla podílela 3,6 %, v 1. pol. 2021 6,6 % a v 1. pol. 2022 již 9,9 %. Přibližně každé 10. letos registrované nové osobní vozidlo v EU tak bylo bateriové elektrické. S 2,0% podílem BEV patřila letos České republice 24. příčka, za námi s 1,9% podílem skončilo Chorvatsko a s 1,7% podílem Slovensko. V ostatních zemích V4 se BEV podílely 2,3 % v Polsku a 3,9 % v Maďarsku. Nejvyšší podíly BEV byly letos evidovány ve Švédsku (27,6 %), Nizozemsku (19,2 %) a Dánsku (16,6 %),“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

TZ: V Česku je registrováno 12 183 osobních bateriových elektromobilů 02

Obrázek 2: Podíl registrací nových osobních bateriových elektrických vozidel v zemích EU v 1–6/2022

Nejregistrovanější nová osobní bateriová vozidla v období 1–6/2022 v České republice:

 • Škoda ENYAQ (782)
 • Hyundai KONA (97)
 • Kia EV6 (76)
 • Volkswagen ID.4 (65)
 • Tesla Model Y (61)
 • Hyundai IONIQ 5 (55)

Každé 15. letos vyrobené nové osobní vozidlo v ČR bylo bateriové elektrické

V období leden–červen 2022 bylo v České republice vyrobeno 41 144 osobních BEV (26 326 ŠKODA, 7,5% podíl; 14 818 HYUNDAI, 8,9% podíl), meziročně o 17 % více. Podíl vyrobených nových osobních BEV se také postupně zvyšuje, zatímco v 1. pol. 2020 se tato vozidla podílela 2,0 %, v 1. pol. 2021 5,3 % a v 1. pol. 2022 pak 6,8 %, přibližně každé 15. letos vyrobené nové osobní vozidlo v ČR tak bylo bateriové elektrické.

TZ: V Česku je registrováno 12 183 osobních bateriových elektromobilů 04

Obrázek 3: Vývoj podílů vyrobených osobních bateriových elektrických vozidel v ČR (leden–červen)

Zdroj vstupních dat: Čistá doprava, Ministerstvo dopravy, ACEA, SDA, AutoSAP, Křišťálová lupa
Grafy a tabulky: Čistá doprava, CDV
Odkaz: https://www.cistadoprava.cz/

Váš komentář