Setkání forenzních expertů otevřelo nové možnosti spolupráce. 

Předávání zkušeností, postupů a dobré praxe mají velký potenciál při rozvoji vědeckých postupů a metod směřujících k efektivnějšímu boji proti trestné činnosti. Bilaterální dohoda o spolupráci mezi Kriminalistickým ústavem Policie ČR (KÚ) a norským  National Crime Investigation Service (NCIS), která byla podepsána začátkem letošního roku  je základem pro setkání policejních expertů obou zemí.

Po několika měsících od prvního setkání norských a českých specialistů v Oslu proběhla reciproční návštěva z Norska. Setkání se uskutečnilo 19. a 20. května v prostorách KÚ v Praze. Po oficiálním uvítaní norských kolegů, kterého se ujal náměstek ředitele ústavu plk. Ing. Pavel Kolář, CSc., došlo i na podrobné seznámení s několika pracovišti Kriminalistického ústavu, včetně praktických ukázek přístrojů a analýz.

Důležitou součástí setkání byla také diskuse o postupech digitalizace v oblasti kriminalistiky, či o teorii a praxi kriminalistických metod, například  v oblasti zkoumání mikrostop, povýstřelových zplodin, dokumentů a rukopisů, ale také analýzy psychotropních a omamných látek.

Za podpory Norských fondů se tak rozšířilo portfolio zahraničních kontaktů českých policejních expertů, kteří tak získávají další možnost seznamovat se s nejmodernějšími postupy a trendy při řešení kriminality na domácí i evropské úrovni.

Váš komentář