Vodníci z Jiráskovy hry Lucerna symbolicky zhasli lucernu a 90. ročník nejstaršího kontinuálně trvajícího divadelního festivalu na světě byl u konce. Uskutečnil se ve dnech 31. července až 8. srpna. 

Festival nabídl celkem 141 divadelních představení v hlavním, doprovodném i volném programu a také open air koncertů. I přes hygienická omezení je navštívilo téměř 21 tisíc diváků. K tomu je třeba přidat 6 desetidenních seminářů, každodenní odborné diskuse o představeních a čtyři pozdně večerní volné diskuze na témata související s festivalem a amatérským divadlem.

Pořadatelé (NIPOS a město Hronov, držitel neinvestiční dotace MK) mohli na zahájení přivítat ministra kultury a hejtmana Královéhradeckého kraje. Tentokrát se festival musel obejít bez zahraniční účasti, což se týkalo i původně plánovaného slovenského večera se Zuzanou Krónerovou jako hlavním hostem. Z avizovaných programů věnovaných výročí festivalu se s největším ohlasem setkal Den tradiční lidové kultury s cimbálovou muzikou, ukázkami tradičních řemesel, vystoupením folklorního souboru a inscenace Balady pro banditu v režii Milana Schejbal, hosta festivalu Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Jak jeden z autorů Milan Uhde, tak režisér patří k pravidelným hostům či spolupracovníkům festivalu. Součástí festivalu bylo šest tematických výstava včetně retrospektivních devíti zastavení po Hronově mapujících historii festivalu a Politická kresba Josefa Čapka, rovněž hronovského rodáka.

Jiráskův Hronov je mezidruhovou žatvou amatérského divadla a uvádí inscenace z jednotlivých druhových celostátních přehlídek. Z nich se letos uskutečnily pouze Loutkářská Chrudim, Šrámkův Písek (přehlídka netradičního divadla) a Otevřeno (pantomima a pohybové divadlo). Program mohl čerpat rovněž z přehlídek venkovského divadla (Krakonošův divadelní podzim) a divadla dospělých pro děti Popelka Rakovník, realizovaných na podzim minulého roku. Nejvíce zastoupená činohra mohla těžit z nominací a doporučení pouze poloviny postupových přehlídek na Divadelní piknik Volyně (CP se nekonala). Přesto podle mínění diváků a návštěvníků byl 90. JH úspěšný. Zaujaly např. absurdní komedie Srnky Tomáše Svobody v podání DS D3 Karlovy Vary, autorské divadlo Párek Statického divadla Ostrava, dokudrama Malála mladého souboru Reservé ZUŠ F. L. Gassmanna Most, autorská dokumentární inscenace Akolektivu Helmut z Prahy nazvaná S Čaganem lamag nohy či v diskusích hodně probírané zvláštní úprava Shakespearova Hamleta Divadelního klubu Jirásek Česká Lípa a generační tragikomedie Doručeno, zobrazeno, přečteno Kláry Vajnerové v nastudování divadla Šupitopresto z Prahy.