V roce 2021 vydal Český hydrometeorologický ústav 202 výstrah. Naprosto převažovaly výstrahy s nízkým stupněm nebezpečí, výstrahy s nejvyšším (extrémním) stupněm nebezpečí byly zcela výjimečné.

Z pohledu celé České republiky bylo 85 % meteorologických výstrah úspěšných nebo částečně úspěšných. V případě událostí hodnocených jako neúspěšné převažovaly nepodchycené jevy (tj. chybějící výstrahy) před falešnými poplachy. Nebyl zaznamenán žádný případ velmi neúspěšné výstrahy. Nejvyšší úspěšnost měly výstrahy před náledím, mrazem ve vegetačním období, sněžením a větrem.

Na krajské úrovni přesáhl podíl úspěšných a částečně úspěšných výstrah v 11 krajích 80 %, nižší byla úspěšnost jen v Praze, Jihomoravském a Zlínském kraji (70-80 %). V žádném kraji nebyl zaznamenán případ velmi neúspěšné výstrahy.

Podrobnosti najdete v přiložené zprávě: „Vyhodnocení úspěšnosti meteorologických výstražných informací“, na které se podíleli meteorologové: Jana Hujslová, Blanka Gvoždíková, Šárka Jedličková, Tomáš Mejstřík, Marjan Sandev, Petra Sýkorová  z Centrálního předpovědního pracoviště.

Hodnocení hydrologických výstrah nebylo předmětem této zprávy.

Váš komentář