Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v součinnosti se sesterskou společností SUAS GROUP a.s., vyhlásily v červnu loňského roku soutěž na urbanistickou studii okolí jezera Medard. Vítězem se stal architektonický ateliér A8000, který má zkušenosti s tvorbou územního plánu například v Lipně nad Vltavou.

Soutěž na urbanistickou studii vyhlásila v červnu loňského roku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Pořizovatelem územní studie, která je její součástí, je Krajský úřad Karlovarského kraje. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 architektonických týmů. Unikátní zakázku nakonec v soutěži získalo architektonické studio A8000 s.r.o., jehož vize je velmi blízká představám zadavatelů soutěže. Svou roli hrál také fakt, že studio A8000 má významné zkušenosti s dalšími urbanistickými studiemi a tvorbami územních plánů.

Studií řešené území se nachází severozápadně od města Sokolov na území měst a obcí SvatavaHabartovChlum Svaté MaříBukovany a Citice v Karlovarském kraji. Jedná se o ojedinělou a rozvojovou oblast v bezprostředním okolí nově vzniklého jezera Medard. To bylo vytvořeno v rámci rekultivace a revitalizace po ukončení těžby hnědého uhlí zatopením lomové lokality Medard – Libík. Těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000. Jezero pak bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má rozlohu přibližně 500 hektarů. Ta z něj v současné době činní největší umělé jezero v České republice.

Cílem studie je navržení ucelené koncepce funkčního řešení využití 2 000 hektarů území v okolí jezera, které čítá 500 hektarů vodní plochy, s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost.

Transformace celého regionu Sokolovska v atraktivní lokalitu je jedním z cílů energetické společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a její sesterské skupiny SUAS GROUP. Vizí SUAS GROUP ve spolupráci s Karlovarským krajem je ekonomický rozvoj Karlovarska a Sokolovska s důrazem na zaměstnanost a podnikatelské aktivity, celospolečenský rozvoj ve smyslu podpory bydleníslužeb a volnočasových aktivit s využitím trendů v ekologii, ochrany životního prostředí a udržitelnosti.

Citace

Jaroslav Rokos, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

„Odklon od uhelné energetiky nám umožňuje hledat nové příležitosti a kromě nových energetických aktivit je pro SUAS GROUP velmi důležité rozvíjet obrovský potenciál, který nám dávají naše rozlehlé lokality. Na 2 000 hektarech, které lokalita Medard nabízí, chceme realizovat zásadní rozvojové změny s vlivem nejen na Sokolovsko, ale na celý Karlovarský krajPříprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty“.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

„Projekt, který se zaměřuje na kompletní proměnu oblasti kolem jezera Medard, nabízí obrovskou šanci pro budoucí rozvoj nejen Sokolovska ale celého Karlovarského kraje. Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat.“

Pavel Tomek, místo předseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s.

„Revitalizace kolem zatopeného lomu Medard je na Karlovarsku projektem století. Oživení lokality je jedním z pilířů transformace regionu na dobu pouhelnou, právě teď tvoříme budoucnost našeho krajeLokalita má obrovský potenciál, týká se všech, kteří tady žijí a žít budou. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení. Oceňuji přístup pana hejtmana a odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a věřím, že společnými silami se nám rozvoj lokality podaří uvést v život.“

Martin Krupauer, architekt, partner a zakladatel ateliéru A8000

Krásno, ale i funkce, ekonomikaekologie a koncept smart green lokality, demografie a sociologie jsou klíčové pro zdárné budování kvality života území. Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně.“

Patrik Pizinger, člen Rady Karlovarského kraje

„Rozvoj oblasti jezera Medard je důležitým milníkem pro budoucnost obcí a měst v jeho blízkosti. Jsem rád, že spolupráce mezi Karlovarským krajem a společností SUAS GROUP vede k využití potenciálu této lokality, ke kterému v tuto chvíli přispíváme jako koordinátor přípravy územně plánovacích podkladů a s tím spojené dokumentace. Rozvoj Medardu je také vybraným strategickým projektem předkládaným ve Fondu spravedlivé transformace, kde by měla být podpořena potřebná infrastruktura. Jezero Medard se jistě stane po dokončení projektu lákavou destinací nejen pro návštěvníky kraje, ale zejména pro jeho obyvatele.“

zdroj: bydlení.cz

Váš komentář