Jako téměř každý rok se i letos jakost povrchových vod s postupem léta v mnoha úsecích
toků, nádržích a rybnících zhoršuje natolik, že je nebezpečné se v nich koupat. Jakost vody ve
vyhlášených koupacích profilech je sledována a zveřejňována průběžně na stránkách
krajských hygienických stanic a stránkách Ministerstva zdravotnictví, včetně hodnocení
zdravotních rizik. Lze je dohledat i na adrese www.koupacivody.cz. Další informace jsou na
stránkách Státního zdravotního ústavu.
U nesledovaných povrchových vod je nutné individuálně zvážit viditelný stav znečištění
(např. zápach, barvu, biologické znečištění, plovoucí znečištění, …), které v průběhu letního
období, při vysokých teplotách, nízkých průtocích a místně obecně známém znečišťování vod
nedostatečně čištěnými odpadními vodami zpravidla narůstá, a vyvarovat se koupání ve
znečištěné vodě.
Zdravotních rizik z koupání ve znečištěné vodě (biologickém zejména při výskytu tzv.
vodního květu, příp. chemickém) je více, spočívají především v možnosti postižení toxiny,
které mohou vyvolat střevní a žaludeční potíže a bolesti hlavy zejména u dětí, které často
nechtěně menší množství vody vypijí. Další rizika spočívají ve vyprovokování alergických
reakcí u lidí podle individuálních dispozic na kůži a sliznicích – vyrážky, záněty (oči, …),
rýmy, a dalších specifických reakcí.
Nepodceňujte rizika koupání v neznámých, navíc viditelně znečištěných vodách!

Váš komentář