I pro sběr česneku medvědího platí pravidla, v některých typech chráněných území je zakázán. pozor také na záměnu s jedovatou konvalinkou nebo ocúnem.

V národních parcích, národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích v ČR je sběr jakýchkoliv rostlin zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zakázán.

Tím, jak každoročně roste obliba medvědího česneku, vydává se na jaře do přírody stále více lidí, aby si listy této chutné a léčivé rostliny nasbírali. Bohužel s tím souvisí i každoroční nárůst otrav plynoucí se zaměnitelností této léčivé rostliny s rostlinami jinými, často jedovatými.

Více informací k pravidlům sběru i určování rostlin najdete v informačním letáku.

Váš komentář