Úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil společnosti, zabývající se prodejem ojetých automobilů, sankci ve výši 6 miliónů korun za opakovaná nevyžádaná rozesílání obchodních sdělení. Jde o nejvyšší pokutu za tento druh provinění, kterou za dobu své existence uložil.   

Společnost opakovaně elektronickými prostředky šířila obchodní sdělení i adresátům, kteří k tomu nedali souhlas. Porušila tím povinnost stanovenou v § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Rozhodnutí, proti kterému bylo následně podáno odvolání, potvrdila koncem srpna ještě bývalá předsedkyně Úřadu Ivana Janů. 

Uloženou pokutu společnost již v plné výši zaplatila.
„Úřad se v tomto případě nezaměřoval pouze na podané stížnosti, ale prověřoval také celou marketingovou kampaň, která byla prostřednictvím e-mailu odeslána téměř 500 tisícům adresátů, přičemž se zaměřil především na právní titul pro zasílání obchodních sdělení. V tomto případě však společnost poukazovala pouze na zavedené postupy při získávání souhlasů. Konkrétně udělené souhlasy předmětných adresátů se zasíláním obchodních sdělení však neprokázala. Úřad tak ve svém rozhodnutí v souvislosti se sběrem kontaktních údajů a příslušných souhlasů se zasíláním obchodních sdělení konstatoval systémové pochybení v této oblasti, čemuž pak odpovídala též výše uložené sankce,“
 vysvětlila rozhodnutí Úřadu vedoucí oddělení obchodních sdělení Martina Šnajderová.


Na skutečnost, že udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení musí být jejich odesílatel schopen náležitě prokázat, upozorňuje Úřad opakovaně na svých webových stránkách. Konkrétně tyto informace naleznete třeba v některých dřívějších aktualitách, rubrice Obchodní sdělení či pravidelných půlročních informacích o ukončených kontrolách, kde je obchodním sdělením věnována samostatná podrubrika.


Kompletní anonymizovaná prvoinstanční i druhoinstanční rozhodnutí ÚOOÚ k případu jsou k dispozici níže. 

Odkazy

Fotka od 3D Animation Production Company z Pixabay