V rámci Týdne Akademie věd ČR připravilo Národní kontaktní centrum – gender a věda  Sociologického ústavu AV ČR diskuzi s názvem Jedna velikost nestačí. Ani když jde o duševní zdraví. Uskuteční se 1. listopadu  od 18 hodin v Kampusu Hybernská a sledovat ji bude možné také online. Debata se zaměří například na to, jaké dopady mají zločiny z nenávisti na duševní zdraví LGBTQ+ lidí. Stranou ale nezůstane ani otázka, jaká pozornost se věnuje duševnímu zdraví dětí a mladých lidí. V neposlední řadě se diskutující budou věnovat i tomu, jestli a jak umí věda v oblasti duševního zdraví zohlednit odlišné potřeby různých skupin lidí včetně minorit.

Téma péče o duševní zdraví nabývá v souvislosti s obdobím společenských krizí a vyhrocení mezilidských vztahů na stále větším významu. Proto, aby mohl výzkum v podobně náročných situacích účinně pomoci, je potřeba věnovat pozornost také odlišnosti potřeb různých skupin lidí a vlivu společenských proměnných na duševní zdraví, ať už jde o gender, sexualitu, věk či další.

Diskuze NKC – gender a věda proto nabídne prostor pro diskuzi o tom, jaký dopad mají na duševní zdraví LGBTQ+ osob zločiny z nenávisti. Důležitým tématem bude také péče o duševní zdraví mladých lidí a dětí a to, zda je jí věnována dostatečná pozornost.

Diskutující se zaměří i na otázku jak a jestli vůbec vědecké či terapeutické přístupy pracují s různorodostí potřeb a mají k tomu také dostatek dat. Chybět nebude ani mezinárodní srovnání.

Pozvání do diskuze přijali:

Michal Pitoňák, výzkumník z Národního ústavu duševního zdraví

Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši

Lucie Zernerová, výzkumnice z Psychologického ústavu AV ČR a katedry psychologie, City, University of London, UK.

Debatu bude moderovat Petr Bouška z pořadu Balanc Rádia Wave.

Debata je součástí aktivity NKC – gender a věda nazvané Jedna velikost nestačí. Jejím cílem je upozornit na problematiku vědeckých výstupů, které nezohledňují různorodost potřeb lidí a nepracují se společenskými proměnnými.

Akce se koná ve spolupráci se strategickým projektem Hyb4City Univerzity Karlovy, která je vědeckým partnerem Týdne AV ČR. Jedná se o první ze série listopadových akcí věnovaných tématu genderu, které proběhnou v Kampusu Hybernská.

Váš komentář