V ul. Padělky je kompletně natažen nový hlavní vodovodní řad. Dnes bude napuštěn a budou odebrány vzorky vody na rozbor. V případě, že bude vše v pořádku proběhne přepojení domácností a zásyp přípojek.

Byla již zahájena i oprava chodníku, která bude navazovat na ukončované práce při rekonstrukci vodovodu.

Starosta města jedná se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ještě o rekonstrukci vodovodního řadu od ul. Zahradní k bytovým domům č. 12, 10, 8 v ul. Tovární. 

Ul. Padělky se dočkala nových rozvodů vody, bude i nový chodník