Site icon RTVJ – Regionální televize Jih

Tvrdonské hody nabídly nefalšovanou podlužáckou zábavu

Hody patří na Podluží k nejdůležitějším událostem v roce. Celý region si zakládá na tradici a folkloru a jednotlivé vesnice si po mnohá desetiletí pěstují své zvyky krojových hodů. My vás v naší souhrnné reportáži seznámíme s podobou hodů ve Tvrdonicích.


Exit mobile version