„100 lip – 100 oslav“ je projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého na stovce vybraných míst jižní Moravy vyroste 100 lip srdčitých coby připomínka 100. výročí vzniku československé státnosti. Projektu se zúčastnily také Tvrdonice, kde slavnostní akt sázení lípy doprovodil také bohatý kulturní program.