Jednou z nejvýraznějších dominant obce Tvrdonice bezesporu je přírodní amfiteátr. Ten je využíván hlavně jako atraktivní zázemí pro Národopisné slavnosti, ovšem v posledních letech se zde konají mnohé kulturní akce, a to bez žánrového omezení. Vedení obce národopisný areál neustále inovuje – mezi poslední projekty patří rekonstrukce sociálního zařízení na Slovácké chalupě a úprava místního rybníku.