Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je výrobek, který představuje vážné riziko. Jedná se o hračku na baterie tuleň s balónkem, model NO. LD – 128A

Česká obchodní inspekce zjistila na trhu nebezpečnou hračku na baterie 3 x 1,5 V ve tvaru tuleně s balónkem, materiál hračky plast a kov. Hračka je zabalena v papírové krabici, na které jsou uvedeny informace. Hračka není vhodná pro děti do 3 let.

Zkušební laboratoř potvrdila významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 68,9 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. Dále ČOI zjistila, že výrobek není opatřen kompletní identifikací výrobce a dovozce a další informace a upozornění nebyly uvedeny v českém jazyce, tím výrobek nesplňuje požadavky  nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.  

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu, uložila distributorovi ochranné opatření (§ 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je stažení výše jmenovaného výrobku z trhu. Výrobek byl nahlášen do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích Safety Gate.

Informace o výrobku:

Hračka na baterie „Stunt Sea Lion“

Značka:                                                DIDAI

Číslo modelu:                                       NO.LD.-128A

EAN:                                                    5961177000000

Číslo výrobní série:                               neuvedeno

Výrobce:                                              MADE IN CHINA

Dovozce:                                             neuveden

Původ výrobku:                                      Čína

Váš komentář