Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a božího požehnání a bude pomáhat také v roce 2023. Tři krále v ulicích měst a obcí na Břeclavsku potkáte od 1. do 15. ledna 2023.

Po předchozích letech, kdy koledování probíhalo buď v omezeném režimu nebo zcela v online prostoru, můžete letos na ulicích potkat skupiny koledníků v plné parádě. „Dětské koledníčky, kteří na sobě mají kostýmy tří králů, vždy doprovází dospělý koordinátor. Každá skupinka má průkaz a zapečetěnou kasičku s logem Charity Česká republika,“ vysvětluje Dagmar Kokešová, koordinátorka sbírky pro Oblastní charitu Břeclav.

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice a od počátku vzniku zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi.

„V následujícím roce se zaměříme na podporu vzdělávání zdravotních sester z Domácího hospice svatého Martina, které pracují s nevyléčitelně nemocnými pacienty a pomáhají jim důstojně prožít poslední etapu jejich života. Obrovský smysl spatřujeme také ve vzdělávání dobrovolníků, jejichž pomoc byla v posledních letech nedocenitelná. Dále z výtěžku podpoříme činnost farních charit v břeclavském okrese a v neposlední řadě všechny lidi, kteří se ocitli v akutní nouzi a kterým pomáhá Záchranná charitní síť,“ prozradil Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charity Břeclav.

Pokud koledníky nezastihnete, existují další jednoduché možnosti, jak přispět, a to buď přes webové stránky www.trikralovasbirka.cz nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro podporu Charity Břeclav.

Číslo účtu: 66008822/0800

Variabilní symbol: 777966300

Děkujeme za podporu,

Oblastní charita Břeclav.

Váš komentář