Při vyplňování online sčítacího formuláře mohou rodiče narazit na otázky, nad jejichž zodpovězením mohou například vzhledem ke střídavé péči nebo aktuální epidemické situaci váhat. Poradit se mohou na Kontaktním centru sčítání. Co rodiče v souvislosti se sčítáním nejvíce zajímá?

Distanční výuka

Jeden z nejčastějších dotazů českých rodičů, kteří vyplňují sčítací formulář, se týká otázky na adresu, kam jejich potomci dojíždí za vzděláním. Vzhledem k epidemické situaci, kdy jsou žáci a studenti skoro rok na distanční výuce, je toto váhání pochopitelné. „Pro vyplňování údajů o dojížďce do školy je klíčové, zda pro děti bude výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka naplno přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě tak rodiče prosíme o vyplnění adresy dané školy, i když se jejich děti momentálně vzdělávají z domova,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Zajímavou otázku přináší i institut střídavé péče. Který z rodičů by měl dítě sečíst v rámci své domácnosti a jak se vyhnout tomu, aby dítě nebylo sečteno dvakrát? Ideální je, pokud se dospělí dohodnou. Uvést by se měla adresa, kde dítě bydlí po většinu roku. Pokud to nelze jednoznačně určit a dohoda mezi rodiči není možná, pak se uvede adresa platná k rozhodnému okamžiku, tedy kde dítě bydlelo o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Děti v zahraničí

Specifickou oblast dotazů pak tvoří situace dětí narozených v zahraničí. Nejčastěji se rodiče ptají, zda mají sečíst i dítě, které se narodilo v zahraničí. Pokud má dítě trvalé bydliště v ČR, tak podléhá sčítání. Pokud ne, ve formuláři se neuvádí.

Váš komentář