Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které byly zaměřené na dětská nafukovací zařízení. Během minulého roku ČOI zkontrolovala 33 výrobků a nedostatky zjistila u 14 z nich.

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na prostředky lidové zábavy – nafukovací hrací zařízení určená dětem do 14 let, a to jak pro jednotlivce, tak pro více dětí současně, ve kterých jsou převládajícími aktivitami hopsání a klouzání. Jedná se o populární dětské atrakce – vzduchové trampolíny, nafukovací hrady, skluzavky, polštáře a další. Tyto výrobky musí splňovat podmínky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody a dále požadavky k němu určených norem, mezi které patří zejména požadavek na bezpečnost a i další požadavky, podle nichž musí například dodavatel nebo výrobce poskytnout návody k instalaci, obsluze, kontrole a údržbě a také poskytnout informace o tom, co je třeba dělat v případě mimořádné okolnosti nebo nehody.

Kontroly výrobků byly provedeny u 14 provozovatelů zařízení, 1 dovozce a 4 distributorů.

Inspektoři ČOI v průběhu roku 2021 zkontrolovali 33 výrobků a nedostatky zjistili u 14 z nich. Tři výrobky měly nedostatky ve značení, kdy například chyběly identifikační údaje výrobce, typ, identifikační číslo, druh a velikost dmychadla, maximální výška uživatele a jejich max. počet, apod. Nedostatky byly v průběhu kontrol odstraněny. U 6 výrobků měla veřejnost přístup k elektrické instalaci a u 1 výrobku současně chybělo provedení roční kontroly. Provozovatelům bylo uloženo nedostatky odstranit, což bylo z jejich strany v průběhu kontrol provedeno. U 1 výrobku ČOI zakázala jeho používání do doby zjednání nápravy. V tomto případě provozovatel nedodržel předepsaný volný prostor v okolí zařízení. Toto porušení bude řešeno ve správním řízení.

Další nedostatky, které rovněž budou řešeny ve správním řízení, byly zjištěny u distributora při dodávání výrobku na trh. Ten u 4 výrobků vydal prohlášení o shodě, které nesplňovalo příslušné požadavky nařízení vlády (č. 173/1997 Sb.). Výrobky byly distribuovány ze země EU, přesto distributor vydal prohlášení o shodě, i když neměl k těmto výrobkům certifikát typu vydaný autorizovanou osobou. Výrobky dodal distributor na trh s dokumentem (Prohlášení o shodě), který byl v rozporu s § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Příslušné právní předpisy:

  • nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody
  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • ČSN EN 14960-1:2019 Nafukovací hrací zařízení – Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – účinná od 1. 12. 2019
  • ČSN EN 14960-2:2020 Nafukovací hrací zařízení – Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci – účinná od 1. 4. 2020
  • ČSN EN 14960-3:2021 Nafukovací hrací zařízení – Část 3: Další požadavky a metody zkoušení pro nafukovací atrakce pro děti – účinná od 1. 4. 2021

Váš komentář