Vynálezy kolem nás je letošní název rodinného dne v Technickém muzeu v Brně (TMB), které tuto tradiční akci pro děti i dospělé pořádá každoročně na jaře. Rodinný den se uskuteční v budově muzea v Brně – Králově Poli v sobotu 26. března 2022 od 10.00 do 17.00.

Technické muzeum v Brně si v  roce 2022 jako téma své hlavní výstavy vybralo pozoruhodnou a všestrannou osobnost – Leonarda da Vinci, renesanančního umělce a zároveň geniálního vynálezce, jenž svými originálními nápady často předběhl dobu. V historii nebyl ale rozhodně sám, kdo svými myšlenkami posouval lidstvo kupředu. Vynálezy zvolilo Technické muzeum v Brně i jako téma letošního dne pro celou rodinu.

Návštěvníci si na rodinném dni v Technickém muzeu v Brně připomenou nejen nejrůznější vynálezy, ale také i jejich tvůrce a mnohdy velmi klikatou cestu objevů vedoucí až k jejich prosazení. Zájemci zapojí své „mozkové závity” co se týče teoretických znalostí a logických úkolů zaměřených na vynálezy a vynálezce, ale i „protáhnou tělo” při různých motorických aktivitách. Technické muzeum v Brně prostřednictvím rodinného dne představuje své expozice netradičně, interaktivně i zábavně; letos ve formě akce přidružené k nově otevřené výstavě Stroje Leonarda da Vinci.

Přímo ve výstavě nahlédnou návštěvníci pod pokličku dokonalých Leonardových vynálezů, expozice Sdělovací techniky nabídne poutavé aktivity související s vynálezem telefonu. Ulička řemesel zase poodhalí domácnost našich babiček, kde si na své přijdou nejen pamětníci, kteří se v dětství s mnoha předměty osobně setkali, ale zaujmou i juniory, pro něž jsou tyto retropředměty často zcela neznámé,“ přibližuje zaměření jednotlivých stanoviť mapujících expozice muzea Mgr. Alena Najbertová, garantka rodinného dne v TMB Vynálezy kolem nás.

Vynálezy dnes běžně používané, ať už počítač v expozici Výpočetní techniky či automobil v expozici Historická vozidla, budou podrobeny detailnímu zkoumání účastníky rodinného dne, stejně zajímavou zkušeností jim bude vnímání světa bez použití zraku vyzkoušením si každodenních pomůcek – vynálezů pro nevidomé z expozice TMB Kultura nevidomých,“ upřesňuje Alena Najbertová.

S aktuální výstavou Doba(před)covidová je spojeno i stanoviště zaměřené na využití léků v boji proti nemocem, v expozice Mikroskopy nahlédnou zájemci do mikrosvěta, a dnes již zcela neodmyslitelný vynález žárovky mohou zájemci důkladně prozkoumat na stanovišti Cesta světla,“ přibližuje program akce její garantka Alena Najbertová. Zároveň dodává, že: „aktivity na jednotlivých stanovištích pro děti, rodiče i prarodiče jsou koncipovány v různých stupních obtížnosti tak, aby se mohl zapojit a pobavit opravdu každý účastník rodinného dne.“

Informace o akci naleznete na www.tmbrno.cz/akce/rodinny-den-2022-03-26/
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.

Váš komentář