Nezisková organizace Svoboda zvířat se po úspěšné kampani Za pokusy bez zvířat rozhodla vydat do boje proti kožešinovým farmám v celé EU. V Česku jsou tyto hrůzné farmy zakázány, ale v řadě zemí EU je stále možné chovat a zabíjet zvířata výhradně pro jejich kožich. V rámci celé EU se pak s těmito produkty dá volně obchodovat. Svoboda zvířat se proto právě dnes připojuje k Evropské občanské iniciativě Za Evropu bez kožešin s cílem kožešinové farmy i prodej výrobků z kožešin ukončit. Iniciativa chce ukončit utrpení milionů zvířat chovaných kvůli své kožešině, ale také má potenciál ochránit lidské zdraví. Evropská veřejnost je proti kožešinovým farmám

„​Podle průzkumů veřejného mínění vnímá většina Evropanů kožešiny a kožešinové farmy jako nesmyslný přežitek, který nemá ve 21. století místo. Naše iniciativa pouze umožní lidem, aby byl jejich hlas slyšet.“ říká ke spuštění kampaně Za Evropu bez kožešin její koordinátorka Lucie Kittlová a dodává, že jen v České republice se proti kožešinovým farmám staví 82 % obyvatel.

Že společnost vnímá pravé kožešiny jako přežitek, potvrzují nejen množící se zákazy chovu zvířat na kožešinu, ale i zákazy prodeje pravých kožešin či výrobků z nich. První zemí na světě, která v roce 2021 zakázala prodej pravých kožešin, se stal Izrael. Další v pořadí byla řada amerických měst a států [1].

Proti kožešinovým farmám se staví i odborníci

Extrémní krutost kožešinových farem není zdaleka jediným problémem. Je jím totiž i ohrožení lidského zdraví, jak upozorňují sami odborníci. Kvůli špatným hygienickým podmínkám, minimální veterinární péči a nedostatečné genetické diverzitě mají viry na kožešinových farmách ideální podmínky k šíření i k mutaci [2]. Smutným příkladem toho byly stovky farem s norky [3], které zasáhla pandemie COVID-19. Zvířata se nakazila od člověka, na kožešinových farmách virus následně zmutoval a poté se nové a ještě nebezpečnější varianty viru SARS-CoV-2 přenesly ze zvířat zpět na člověka.

Dalším rizikem pro lidské zdraví je následná konzervace pravých kožešin, jež by bez ošetření podlehly přirozenému rozkladu. Takový proces vyžaduje použití velkého množství chemických a mnohdy karcinogenních látek. Patří mezi ně například formaldehyd, chrom a naftalen. A právě tyto látky jsou při styku s kůží pro lidské zdraví nebezpečné [4].

Vlivem chemického ošetření jsou navíc produkty z pravých kožešin jako konečný odpad těžko biologicky rozložitelné. A tím se dostáváme k dalšímu problému, kterým je znečišťování životního prostředí kožedělným průmyslem. Kožešinové farmy totiž patří mezi pět průmyslových odvětví s nejvyšší intenzitou znečištění půdy toxickými kovy [5].

Ochránci zvířat nicméně uvádějí i řadu dalších argumentů, proč pravé kožešiny patří do propadliště dějin. Jedním z nich je, že zvířata zneužívána kvůli své kožešině patří mezi divoké druhy zvířat. Na kožešinové farmě nejsou a ani nikdy nemohou být naplňovány jejich přirozené potřeby, a tak celý život prožijí ve značném utrpení.

Přes nesouhlas veřejnosti i obavy odborníků ročně na kožešinových farmách zemře desítky milionů zvířat

V řadě zemí EU je totiž stále možné chovat a zabíjet zvířata výhradně pro jejich kožich. Jen v minulém roce bylo v EU zabito 10,3 milionů norků, 921 tisíc lišek, 91 tisíc psíků mývalovitých a 80 tisíc činčil [6]. Nejvíce kožešinových farem se pak nachází ve Finsku, Polsku, Litvě a Řecku. Je třeba dodat, že žádná z členských zemí, tedy ani Česká republika, nezakázala prodej pravých kožešin a výrobků z nich, neboť takový zákaz je potřeba provést na úrovni EU.

Svoboda zvířat chce téma kožešinových farem dotáhnout do konce

Organizace bude podpisy pod Evropskou občanskou iniciativu Za Evropu bez kožešin sbírat do poloviny května. Koordinátorka kampaně prozradila, že Svoboda zvířat již brzy přijde s dalším emotivním videem, kterého se chopil známý český režisér a vystupovat v něm bude řada známých osobností. Můžeme se tak opět těšit na záplavu emocí, které zahýbají českou společností.

Váš komentář