Legenda o svatém Janovi praví, že mu byla podána číše s otráveným vínem. Jan ji požehnal a vypil a jed neúčinkoval. Proto se v den jeho svátku tradičně světí víno. Tuto tradici dodržují také v Hlohovci a ani letos tomu nebylo jinak.