Navzdory dešti, který provázel většinu programu, se v neděli 21. června odpoledne konal Svátek hudby. Letošní ročník však nebyl věnován pouze hudbě. Součástí bylo také vyhlášení výsledků výzvy Do práce na kole, která po celý květen probíhala pod taktovkou Zdravého města.

Svátek hudby

Dramaturgie svátku hudby byla zaměřena především na místní interprety. Akci tak zahájil pěvecký sbor Barbastella Gymnázia Hodonín, jejichž písně publikum přijalo s nadšením. Následovalo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Hodonína, který rovněž sklidil zasloužený aplaus.

Poté již pódium patřilo hlavní organizátorce výzvy Do práce na kole a koordinátorce Zdravého města Hodonín Janě Holomčíkové. Společně s místostarostou Ladislavem Ambrozkem a Jurajem Jordánem Dovalou, který Svátek hudby moderoval, odměnili tři nejúspěšnější týmy a ze všech přihlášených účastníků výzvy Do práce na kole vylosovali sedm šťastlivců, které potěšili dárkovými taškami. Následovalo vystoupení dalšího z účinkujících pod názvem Je tu někdo? a svoji tečku na závěr přidal i Juraj Jordán Dovala.

Svátek hudby se v Hodoníně slaví jako připomínka Evropského dne hudby, který vznikl v roce 1981 ve Francii.  Jedná se o celoevropsky uznávaný den, který je věnován hudbě a všem, kteří se jí věnují.