Během „COVIDové“ krize dala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně
studentům či studentkám, kteří se vlivem nepředvídatelných skutečností
dostali do tíživé finanční situace, možnost požádat o mimořádné
stipendium.


„Fakulta registruje přibližně 18 případů, kdy studenti či studentky podali žádost
o finanční podporu. Výše stipendia činí 10 000 Kč,“ uvedla vedoucí studijního
oddělení FF UJEP Mgr. Daniela Libichová.


Jako nejčastější důvody studenti uvádějí problémy s pozastavením brigád či
trvalého zaměstnání po dobu karantény a nemožnost přivydělat si jinde. Mnoho
studentů si totiž často formou mimořádných stipendií přivydělává i během roku
přímo na fakultě prací ve studovnách či výpomocí při univerzitních akcích. Často
studenti zmiňují i výpadek stabilního příjmu rodičů, kteří jim tak nemohou
finančně přispívat v době studia. O příspěvek ovšem žádají i studenti
kombinovaného studia, kteří mají problémy vyjít s rodinným rozpočtem.

V souladu s vládou přijatým Zákonem o zvláštních pravidlech pro vzdělávání
a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro
účely dalších zákonů se období od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do
maximální doby studia. Studentům ve vyšších ročnících může pomoci
i skutečnost, že dle uvedené zákonné normy jsou na dané období prominuty
poplatky za delší studium.


„O stipendium si mohou studenti požádat až do 31. srpna 2020. Rádi jim
pomůžeme, aby tíživá situace nenarušila jejich studijní plány a mohli jsme se
znovu setkávat v novém akademickém roce,“ upřesnila děkanka Filozofické
fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá.