Stalo se již tradicí, že studenti velkopavlovického gymnázia každoročně pořádají charitativní akci Apríles. Letošní již osmý ročník se podařilo zorganizovat studentům sexty a 2.A. Akce proběhla v pátek 12. dubna v místní sokolovně a její výtěžek byl věnován organizaci Světluška, která se zabývá pomocí lidem s postižením zraku. Součástí programu bylo vystoupení známých skupin I.V.M. z Podivína a Mech z Mikulova, dražba věcí, které poskytl pedagogický sbor gymnázia, vystoupení tanečních skupin N.C.O.D. a Balanc, vystoupení dětského souboru Floriánek a studentů gymnázia a prodej předmětů poskytnutých Světluškou. Společně s podporou sponzorů činil výtěžek z akce 51 600 Kč. Účastníci odcházeli domů s dobrým pocitem, že pomohli dobré věci, ale také obohaceni zážitkem z pěkného kulturního programu. Text: Mgr. Petr Kadlec