Po velkých investicích na městském hřbitově v loňském a předloňském roce se stavební práce nezastavují ani letos. V jeho střední a jihovýchodní části vznikají nové chodníky a začíná se rýsovat objekt pro technické zázemí správy areálu.

Zvýšený stavební ruch mohou návštěvníci hřbitova zaznamenat u dvou staveb. V centrální části hřbitova vznikají nové dlážděné chodníky, které umožní návštěvníkům bezpečnější pohyb po areálu, a v jihovýchodní části vyrůstá nový objekt technického zázemí správy hřbitova.

Novostavba přízemního objektu bude sloužit zaměstnancům správy hřbitova jako nové technické zázemí. Stavba bude mít větší užitkovou plochu, celkem 127 metrů čtverečních, a je situována ve volné jihovýchodní části hřbitova. Součástí stavby budou venkovní zpevněné plochy s nájezdovou plochou a venkovní rampou. Nový objekt nahradí původní nevyhovující prostory garáže, skladů a dílny pro údržbu areálu hřbitova, nacházející se v místech starého hřbitova mezi smuteční síní a hřbitovní kaplí. Ty už nevyhovovaly z hlediska stavebně – technického, ani provozního, měly nedostatečnou kapacitu a byly nevhodně umístěny v blízkosti hrobových míst.

Náklady na vybudování nových chodníků vyjdou přibližně na jeden a půl milionu korun. Stavba objektu pro technické zázemí, včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí, vyjde na zhruba 4,1 milionu korun. Obě stavby hradí ze svého rozpočtu město a jejich ukončení se předpokládá do konce měsíce května.

Stavba chodníků a objektu pro technické zázemí hřbitova je pokračováním velkých investic z předchozích dvou let. Kompletní rekonstrukcí prošla budova správy hřbitova s nákladem ve výši přibližně 23 miliony korun, rekonstrukce spojovací chodby mezi správní budovou a obřadní síní za 3,5 milionu korun a oprava vnější fasády smuteční síně za půl milionu korun. Na rekonstrukci ještě čekají interiéry smuteční síně.