Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo poprvé v historii Česka aukci, v nichž mohou investoři soutěžit o provozní podporu větrných elektráren [1] a vyhraje pro stát nejvýhodnější projekt. Při současných cenách elektřiny půjde navíc jen o garanci a profitovat z výroby levné větrné elektřiny bude nejspíše většinou stát. Aukce se otevírá téměř rok po přijetí zákona, který tuto ve světě dlouho osvědčenou metodu umožňuje. Podle Hnutí DUHA jde sice o krok správným směrem, ale příliš pomalý a omezený. 

Aukce se týkají zdrojů nad 6 MW nebo projektů, sestávajících z více než 6 turbín. Navíc celkový výkon podpořených větrníků má být jen 30 MW. Nabídka tedy míří na 1 až 2 větší projekty a netýká se menších obecních projektů s jednotlivými turbínami menšího výkonu [2]. Výzvu je samozřejmě možné chápat jako zkušební, sama o sobě “k dalšímu snížení závislosti na zemním plynu z Ruska”, jak argumentuje MPO, pomůže jen málo. 

Kromě větrných elektráren se aukce budou vztahovat i na bioplynové stanice (celkem 5 MW) a malé vodní elektrárny (7 MW). Chybí však stále perspektivní fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MW, které by mohly růst daleko rychleji a v krizové situaci pomoci nejvíce. Navíc by tím bylo možné ušetřit peníze z evropských fondů a emisních povolenek na masivní rozvoj menších solárních instalací například obcí či domácností (včetně nízkopříjmových, které potřebují pokrýt téměř kompletní investici a zajistit bezplatné poradenství) i na podporu energetických komunit. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Spuštění aukcí na větrné elektrárny je dobrá zpráva. Ale rozsah je zklamání, neboť cílí na jeden až dva větší projekty a celkově přispěje ke snížení závislosti na plynu jen minimálně. Jak a jestli bude další kolo v roce 2023, není známo. Úplně také chybí aukce na fotovoltaické projekty, které by mohly vznikat rychleji. V Česku stále chybí dlouhodobý a jasný plán rozvoje obnovitelných zdrojů s ambiciózními cíli a funkčními nástroji, jako je sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky, nastavení podpory obnovitelných zdrojů pro nízkopříjmové domácnosti či vymezení zón rozvoje v souladu s ochranou přírody.”

Váš komentář