Řešení klimatické krize vyžaduje inovativní interdisciplinární přístupy k životnímu prostředí, pro něž je nezbytné porozumění vztahu společnosti k přírodě a krajině.

Sociologický ústav AV ČR se v rámci mezioborového programu Strategie AV21 spolu s Botanickým ústavem AV ČR, Etnologickým ústavem AV ČR a Masarykovým ústavem AV ČR podílel na organizaci workshopu Pro les nevidíme stromy?, na němž odborníci z řad přírodních, humanitních i společenských věd diskutovali o významu stromů a lesa pro krajinu i společnost.

Jak byly stromy vnímány v historii, jaký vztah k nim má současná česká společnosti, jaký je význam stromů ve volné krajině, parcích či lesních ekosystémech? Na tyto a mnohé další otázky hledali účastníci workshopu odpovědi, jak je možné se dočíst v tiskové zprávě publikované na webu Akademie věd ČR. Záznam celého workshopu je také dostupný online, včetně vystoupení socioložky Jany Stachové a sociologa Daniela Čermáka. K tématu potom vyšel rovněž článek v online magazínu Ekolist.cz.

Váš komentář