Rozsáhlá oprava komunikace I/51, která protíná Hodonín ve směru na slovenské město Holíč, začne 13. srpna a bude trvat až do 5. prosince letošního roku. Rekonstrukce se bude týkat silnice na ulici Bratislavská přibližně od křižovatky s ulicí Anenskou po státní hranici se Slovenskem. Vozidla s hmotností nad 3,5 tuny směřující na Slovensko budou objíždět město po objízdné trase ve směru na Rohatec a Sudoměřice.

Rekonstrukce komunikace I/51 v průtahu městem směrem na Slovensko v úseku dlouhém asi 1300 metrů se bude dělat po částech, vždy na jedné polovině vozovky, a v etapách.  Doprava bude přechodně řízena dopravními značkami a semafory se světelnou signalizací. Pro řidiče budou vymezeny objízdné trasy.

„O opravách a uzavírce silnice jsem osobně jednal minulý pátek s primátorem města Holíče panem Čambalem, abych ho podrobněji informoval o chystané uzavírce pro vozidla nad 3,5 tuny hmotnosti, s výjimkou autobusů, a objízdné trase na Slovensko“, vyjádřil se k chystaným opravám starosta města Hodonína Milan Lúčka. Pro těžká vozidla s hmotností nad 3,5 tuny bude sloužit objízdná trasa po silnici I/55, která povede ve směru od Břeclavi kolem Rohatce a Sudoměřic na státní hranici se Slovenskem. „Pan primátor přislíbil, že budou o této situaci informovat na své straně i slovenské řidiče,“ doplnil starosta.

Nejprve začne rekonstrukce v ulici Bratislavská od křižovatky s ulicí Sportovní po státní hranici v délce asi 530 metrů (ETAPA 1A, 1 B). Následovat bude přibližně 360 metrů dlouhý úsek od křižovatky s ulicí Koupelní po Anenskou (ETAPA 2A, 2B) a v rámci této části rekonstrukce dojde i k dočasnému přemístění zastávky MHD Anenská. Jako třetí přijde na řadu úsek dlouhý přibližně 370 metrů od křižovatky s ulicí Sportovní po ulici U Elektrárny (ETAPA 3A, 3B).

Termíny etap pro přechodné úpravy provozu:

ETAPA 1A  (St. hranice – Sportovní) 13. 8. 2118 – 31. 8. 2018

ETAPA 1B (St. hranice – Sportovní)   2. 9. 2018 – 21. 9. 2018

ETAPA 2A (Koupelní – Anenská) 23. 9. 2018 – 5. 10. 2018

ETAPA 2B (Koupelní – Anenská)   7. 10. 2018 – 19. 10. 2018

ETAPA 3A (Sportovní – U Elektrárny)     21. 10. 2018 – 12. 11. 2018

ETAPA 3B (Sportovní – U Elektrárny)  13. 11. 2018 – 5. 12. 2018