• Adaptibilní modulární řešení pokryje krátkodobé potřeby nemocnic např. v době epidemie nebo v případě probíhajících stavebních prací
  • Ergonomické řešení zajistí bezpečnost pacientů i zdravotníků
  • Mobilní jednotky splňují předpisy a standardy pro zdravotnická zařízení
  • Rychlá instalace, vysoká přidaná hodnota

Společnost Siemens Smart Infrastructure společně se skupinou Toutenkamion Group vytvořila flexibilní modulární systém moderních jednotek intenzivní péče s cílem snížit tlak na nemocniční infrastrukturu. Novým řešením reagují na vývoj pandemie onemocnění covid-19, která si naléhavě vyžaduje praktická řešení pro zajištění odpovídající péče o vysoce infekční pacienty, aniž by bylo ohroženo poskytování neodkladné akutní i standardní péče. Jednou z hlavních výzev aktuální epidemie je totiž potřeba zajistit a zvýšit počet lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče.

Kompletně autonomní jednotky, správná instalace

Kostru mobilní jednotky vytvořila francouzská firma Toutenkamion, která navrhuje a vyrábí zákaznická mobilní zdravotnická řešení pro nákladní automobily bez přívěsu, návěsy a přepravní kontejnery. Výběrem vhodných materiálů byla zaručena jejich odolnost vůči působení klimatických podmínek i splnění regulatorních požadavků, zejména protipožárních předpisů. Instalace jednotek je rychlá a snadná, a v případě potřeby je možné jejich přemístění i do jiných lokalit.

Společnost Siemens je dodavatelem technologií uvnitř modulů pro zajištění jejich bezpečného a praktického fungování. Dodala například systémy pro elektrické rozvody, správu budov, hlásiče požáru, zabezpečení, klimatizaci a ventilaci, výrobu a rozvod medicinálních plynů, a zajistila i integraci řešení pro dialýzu prostřednictvím specializovaných partnerů – společností ATA Médical, Novair a Baxter. Na návrhu jednotky se dále podílela stavební kancelář Intérop.

Každá jednotka intenzivní péče obsahuje pět samostatných místností: sesternu, lékárnu, technickou místnost, sklad biomedicínského vybavení a užitkovou místnost pro čištění a dezinfekci všeho, co je potřeba. Volitelnou možností je odpočinková místnost pro personál nebo kancelář. Všechny místnosti pokrývají plochu min. 23 m2což znamená, že zdravotníci mají dostatek prostoru pro pohyb kolem pacienta v případě potřeby akutního zásahu.

V každém modulu je také zdvihací zařízení pro manipulaci s pacienty vyžadujícími intenzivní péči.

Jednou z hlavních výhod řešení ze společné dílny Siemens a Toutenkamion je rychlá a snadná instalace jednotky. Doba mezi plánováním a projektováním až do zahájení provozu (včetně výroby a sestavení modulů) nepřesáhne osm měsíců. Francouzský výrobce Novair dodal kompletní systém na výrobu a dodávky medicinálních plynů s pomocí mobilních generátorů. Tím je zajištěna plná autonomie jednotky, díky níž se šetří zásoby a síťové kapacity nemocnice. Mobilní jednotky jsou totiž autonomní i s ohledem na běžné a zabezpečené dodávky elektrické energie.

Nové mobilní jednotky lze přizpůsobit i jiným potřebám, než je intenzivní péče v době pandemie. Jsou příhodné například v případě, kdy v nemocnici probíhají stavební práce. Díky individuálním řešením pro úpravu vzduchu třídy 8 ISO jsou zejména vhodné pro potřeby dialýzy nebo hematologie. Mohou být rovněž doplněny o další zdravotnickou a mobilní techniku a funkce nabízené společnostmi Toutenkamion a Siemens, jako jsou například skenery pro radiologii, mamografy nebo ultrazvuk.