Také v letošním roce se mohou zapojit jednotlivci, firmy, organizace nebo i party kamarádů do soutěže o nejlepší květinovou výzdobu. Soutěž Kvetoucí Hodonín 2020 je určena všem, kteří se chtějí podílet na zkrášlení města. Stačí poslat od 31. srpna fotografii vlastní květinové výzdoby a na základě hodnocení veřejnosti může autor nejhezčí výzdoby vyhrát některou z finančních odměn.

Obr

Pravidla soutěže Kvetoucí Hodonín 2020

1. Soutěží se ve třech kategoriích:

a) květinová výzdoba oken, balkonů, teras a lodžií rodinných a bytových domů,

b) květinová výzdoba předzahrádek rodinných a bytových domů, které jsou viditelné přímo z ulice,

c) rozkvetlý okrasný květináč, květinová výzdoba předzahrádek v okolí provozoven a firem.

2. Soutěž se uskuteční v termínu od 1. července do 31. srpna 2020.

3. Fotografii výzdoby (i z mobilního telefonu) zašlete v termínu soutěže e-mailem na adresu: hodoninske.listy@muhodonin.cz. Do předmětu zprávy napište Kvetoucí Hodonín 2020. Snímek můžete zaslat také poštou na adresu: Redakce Hodonínských listů, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, nebo přinést do redakce osobně – II. patro, kancelář č. 317a. Nezapomeňte prosím uvést adresu vyfotografovaného místa, dále uveďte své jméno, příjmení a telefonní kontakt.

4. Vyhodnocení soutěže se uskuteční formou ankety veřejnosti, která bude moci hlasovat prostřednictvím odkazů na facebookových  a na webových sttránkách města Hodonína, a to v měsíci září – www.facebook.com/mestohodoninoficialni a www.hodonin.eu.

5. Vítěz každé kategorie obdrží finanční odměnu v částce:

  • 3 000 Kč za nejlépe hodnocenou výzdobu,
  • 2 000 Kč za druhou nejlépe hodnocenou výzdobu,
  • 1 000 Kč za třetí nejlépe hodnocenou výzdobu.

2.  6. Účast v soutěži je zcela dobrovolná. Vaše osobní údaje budou použity výhradně za účelem komunikace ve věci výhry, osobní údaje budou zpracovány a chráněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách města www.hodonin.eu v záložce Ochrana osobních údajů – GDPR.