Městský soud v Praze dnes rozhodl, že organizace Greenpeace nesmí používat videa kritizující uhelné podnikání firmy ČEZ. Podle soudu nešlo o parodii, na níž se vztahuje výjimka z autorského zákona, a organizace tak neměla je používat a šířit. Městský soud se postupně zabýval všemi třemi videoklipy zvlášť. Organizace Greenpeace se proti usnesení soudu odvolá. 

Organizace Greenpeace vytvořila v letech 2018 a 2019 několik videí, která zesměšňovala tehdejší reklamy společnosti ČEZ, a upozorňovala na fakt, že přestože reklamy vzbuzují dojem ekologické uvědomělosti firmy, ve skutečnosti je ČEZ 4. největším znečišťovatelem ovzduší v EU.

Čtvrté místo v žebříčku znečišťovatelů obsadil ČEZ ve studii evropských ekologických organizací Poslední nádech. Českou verzi studie společně s první upravenou reklamou zveřejnila organizace Greenpeace 30. listopadu 2018, tedy ve stejný den, kdy probíhala mimořádná valná hromada firmy ČEZ. Soudní spory s firmou ČEZ se táhnou již přes dva roky.

Váš komentář