Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto označili okolí přírodních hnízdišť páskami a informačními cedulemi.

Zejména na počátku hnízdění jsou totiž samice sokolů velmi citlivé. Vadí jim především pohyb v nebo nad jejich úrovní. Pokud jsou vyrušeny, mnohdy hnízdo opustí. Hrozí pak zastydnutí vajec či úhyn mláďat hladem. Do hnízda také mohou vniknout predátoři.
Prosíme, respektujte uzavírky a v okolí zmíněných lokalit se chovejte tiše a ohleduplně. V případě přírodních rezervací Kozí vrch a Vrabinec je dovolen pohyb pouze po značených cestách. Řetězovou vrcholovou část na Vrabinci bylo nutné kvůli omezené velikosti skal a jejich pravidelnému využívání sokoly uzavřít. Návštěvníci by se na všech uzavřených lokalitách neměli dlouho zdržovat.
Dočasná uzavírka vybraných částí Průčelské rokle, Kozího vrchu a Vrabince potrvá do konce června. Po té budou z terénu odstraněny pásky i informační cedule.

Váš komentář