• pokles mobility v důsledku pandemie Covid-19 má na svědomí především 17% pokles počtu úmrtí na silnicích v EU v loňském roce;
  • za posledních deset let se počet úmrtí snížil o 37 %, což je méně, než stanovený cíl EU snížit počet úmrtí o 50 % do roku 2020;
  • Řecko bylo vyhlášeno vítězem ceny ETSC za rok 2021 v oblasti indexu bezpečnosti silničního provozu – za deset let se počet úmrtí na silnicích snížil o 54 %;
  • rok 2020 je „bodem obratu“ – budoucí snížení počtu úmrtí na silnicích je bez politického vedení sporné.

Podle nové zprávy Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), která byla dnes zveřejněna, bylo v roce 2020 v Evropské unii evidováno o 3 900 úmrtí na silnicích méně než v předchozím roce. Bezprecedentní snížení počtu úmrtí o 17 % ročně lze s největší pravděpodobností přičíst omezením cestování v rámci pandemie Covid-19.

V roce 2020 přišlo v EU v silničním provozu o život 18 844 lidí, což je o 10 847 méně než v roce 2010, což představuje pokles o 37 %. Na silnicích EU „bylo zachráněno“ 56 305 životů ve srovnání s počtem těch, kteří by byli usmrceni, pokud by počet úmrtí zůstal na stejné úrovni jako v roce 2010. Úspora nákladů na lidské zdroje, která vznikla v důsledku tohoto snížení počtu úmrtí, byla podle výzkumu EU vyčíslena na přibližně 156 miliard EUR.

Pouze jeden členský stát EU překročil cíl EU snížit počet úmrtí na silnicích o 50 % během deseti let do roku 2020: Řecko, kde došlo ke snížení o 54 %. Norsko, země mimo EU, snížilo počet úmrtí na silnicích o 55 %. Portugalsko, Španělsko, Chorvatsko, Belgie, Slovinsko, Itálie, Litva, Bulharsko, Dánsko, Rakousko a Maďarsko dosáhly snížení nad průměrem EU o 37 %, zatímco ostatní země pokročily v menší míře. Nejpomalejší pokrok byl zaznamenán v Nizozemsku s 5% poklesem a ve Spojeném království se 14% poklesem za 10 let.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, řekl:

V konečném důsledku je bezpečnost silničního provozu otázkou veřejného zdraví. Covid-19 zabil na celém světě 3,5 milionu lidí. Za posledních deset let zemřelo na světových silnicích nejméně 13 milionů lidí. Mimořádná a nezbytná celosvětová reakce na pandemii ukázala, jak mohou politici a celá společnost jednat, když většina lidí usiluje o společný cíl. Můžeme se stejně zaměřit i na výzvy v oblasti bezpečnosti silničního provozu?

Úspěch není zaručen. Čeká nás po měsících výluk a dodržování přísných pravidel desetiletí excesů a porušování pravidel, další „řvoucí dvacátá léta“? Nebo se z tohoto okamžiku poučíme, pochopíme, že život na zemi je křehký a je třeba ho chránit? Evropa potřebuje politické vedení více než kdy jindy. Každý účastník silničního provozu má právo a odpovědnost pohybovat se, aniž by riskoval svůj život nebo životy ostatních. Politici mají odpovědnost za vybudování bezpečného systému, který pomůže chránit každého. Budou k němu přistupovat s takovou energií a odhodláním, s jakým mnozí přistupovali k výzvám pandemie?

ETSC dnes oznámila, že Řecko se stalo vítězem ceny ETSC za rok 2021, která se uděluje za mimořádné úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Počet úmrtí na silnicích v Řecku se za deset let do roku 2020 snížil o 54 %. V první části desetiletí mohla hrát roli při snižování silniční dopravy hospodářská krize, ale s opětovným oživením ekonomiky úmrtí nadále klesala. Ocenění je uznáním úsilí Řecka při stanovování cílů a zlepšování infrastruktury a vzdělávacích aktivit.

 

TZ: Snížení počtu úmrtí na silnicích v EU o 3 900 v roce 2020 02

 

Relativní změna počtu úmrtí na silnicích mezi lety 2010 a 2020. *Předběžné národní odhady pro rok 2020, protože v době tisku této zprávy ještě nebyly k dispozici konečné údaje pro rok 2020. **Údaje Spojeného království za rok 2020 jsou předběžné celkové údaje za Velkou Británii za rok končící červnem 2020 v kombinaci s celkovými údaji za Severní Irsko za kalendářní rok 2020. Roční počet úmrtí v LU a MT je obzvláště malý, a proto podléhá značným ročním výkyvům. Roční počty zemřelých v CY a EE jsou rovněž poměrně malé a mohou podléhat ročním výkyvům.

 

TZ: Snížení počtu úmrtí na silnicích v EU o 3 900 v roce 2020 03

 

Úmrtnost (úmrtí na silnicích na milion obyvatel) v roce 2020 (pro srovnání úmrtnost v roce 2010). *Předběžné národní odhady použité pro rok 2020, protože v době tisku této zprávy nebyly k dispozici konečné údaje pro rok 2020. Roční počet úmrtí v LU a MT je obzvláště malý, a proto podléhá značným ročním výkyvům. **Údaje za rok 2020 ve Spojeném království jsou předběžné celkové údaje za Velkou Británii za rok končící červnem 2020 v kombinaci s celkovými údaji za Severní Irsko za kalendářní rok 2020.

Poznámky pro redakci:

  1. V této zprávě jsou použity předběžné údaje za několik zemí. Vzhledem k bezprecedentním a rozdílným účinkům omezení Covid v různých zemích mohou konečné údaje vykazovat výraznější rozdíly ve srovnání s předběžnými údaji, než bylo v posledních letech obvyklé.
  2. Zítra, 17. června, bude dopravní výbor Evropského parlamentu hlasovat o zprávě o dopravní politice EU pro příští desetiletí. ETSC spolu s dalšími sedmi organizacemi vyzvalo k přijetí opatření v oblasti rychlosti, zejména v městských oblastech. Viz: https://etsc.eu/un-global-road-safety-week-eight-organisations-call-on-european-parliament-to-take-action-on-speed/. Viz také priority v oblasti bezpečnosti silničního provozu do roku 2030: https://etsc.eu/wp-content/uploads/2021-03-One-pager-2030-priorities.pdf.
  3. Program ETSC Road Safety Performance Index (PIN) finančně podporují Německá rada pro bezpečnost silničního provozu (DVR), Toyota Motor Europe, Švédská dopravní správa, Norská veřejná správa silnic a CITA – Mezinárodní výbor pro kontrolu motorových vozidel.
  4. ETSC je nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je snižování počtu úmrtí a zranění v dopravě v Evropě.
  5. ETSC sledujte na twitteru @etsc_eu.

Zdroj: https://etsc.eu/eu-road-deaths-down-by-3900-in-2020/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Údaje o ujeté vzdálenosti v roce 2020 nejsou k dispozici ve všech zemích EU, ale počet kilometrů ujetých motorovými vozidly se snížil ve všech 13 zemích, které mohly údaje poskytnout. V pěti zemích – Chorvatsku, Česku, Dánsku, Maltě a Portugalsku – se počet úmrtí na silnicích snížil více než objem dopravy. V Litvě se počet úmrtí na silnicích snížil méně než objem dopravy. V Estonsku, Finsku, Lotyšsku a Švýcarsku se počet úmrtí na silnicích zvýšil, zatímco ujetá vzdálenost se snížila. V Německu, Švédsku a Itálii se počet úmrtí na silnicích snížil podobnou měrou jako objem dopravy.

V roce 2020 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 517 osob. Ve srovnání s rokem 2010 (802) je to o 36 % méně, v zemích EU bylo dosaženo 37% poklesu počtu usmrcených. Relativní pokles usmrcených na konci dekád tak lze považovat za obdobný jak v České republice, tak v rámci průměru zemí EU. Při srovnání počtu usmrcených na počet obyvatel však Česká republika za evropským průměrem zaostává, rozdíl přibližně 14 % se v zásadě nezměnil,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V roce 2010 bylo v zemích EU27 usmrceno 67,6 osob na 1 milion obyvatel,

  • V České republice 76,7 osob na 1 milion obyvatel, tj. +13,5 %

V roce 2020 bylo v zemích EU27 usmrceno 42,3 osob na 1 milion obyvatel,

  • V České republice 48,3 osob na 1 milion obyvatel, tj. +14,2 %

Váš komentář